ಅಂಗದ ಭ್ರಮೆಯುಡುಗದೆ, ಗುಣವಳಿಯದೆ,

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಅಂಗದ ಗುಣವಳಿಯದೆ
ಪ್ರಾಣದ ಪ್ರಪಂಚು ಹಿಂಗದೆ
ಭಾವದ ಭ್ರಮೆಯುಡುಗದೆ
ಮನದ ಮಾಯವಡಗದೆ
ಆತ್ಮನ ಅಹಂಮಮತೆ ಕೆಡದೆ
ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಏಕಭಾಜನವೆಂದು ನುಡಿವ ಕಾಕುಮಾನವರನೇನೆಂಬೆನಯ್ಯಾ ಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ.