ಅಂಗಲೀಯ ಲಿಂಗಲೀಯ, ಅಭಾವಲೀಯ,

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಅಂಗಲೀಯ ಲಿಂಗಲೀಯ
ಅಭಾವಲೀಯ
ಸಭಾವಲೀಯ
ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದಿ
ಅಕೃತವಾದ ಪ್ರಸಾದಿ. ಆಧಾರ ಅಧೇಯ ದೇವನಾಮಕ್ರೀಯನು ಮನಕ್ಕೆ ತಾರದ ಪ್ರಸಾದಿ ಇದು ಕಾರಣ
_ ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಾ ಮಹಾಘನದಲ್ಲಿ ನಿಂದ ಪ್ರಸಾದಿ.