Library-logo-blue-outline.png
View-refresh.svg
Transclusion_Status_Detection_Tool

ಅಂಗಲೀಯ ಲಿಂಗಲೀಯ, ಅಭಾವಲೀಯ,

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchPages   (key to Page Status)   


ಅಂಗಲೀಯ ಲಿಂಗಲೀಯ
ಅಭಾವಲೀಯ
ಸಭಾವಲೀಯ
ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದಿ
ಅಕೃತವಾದ ಪ್ರಸಾದಿ. ಆಧಾರ ಅಧೇಯ ದೇವನಾಮಕ್ರೀಯನು ಮನಕ್ಕೆ ತಾರದ ಪ್ರಸಾದಿ ಇದು ಕಾರಣ
_ ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಾ ಮಹಾಘನದಲ್ಲಿ ನಿಂದ ಪ್ರಸಾದಿ.