Library-logo-blue-outline.png
View-refresh.svg
Transclusion_Status_Detection_Tool

ಅಂಥ ಐನೂರಾತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchPages   (key to Page Status)   


ಅಂಥ
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವ
ಅರುವತ್ತು
ಲಕ್ಷದ
ಮೇಲೆ
ಸಾವಿರದಾ
ಐನೂರಾತೊಂಬತ್ತೆಂಟು
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನೊಳಕೊಂಡುದೊಂದು
ಮೇಘವಾಹನವೆಂಬ
ಭುವನ.

ಭುವನದೊಳು
ಚಂಡಮಾರುತನೆಂಬ
ಮಹಾರುದ್ರಮೂರ್ತಿ
ಇಹನು.

ರುದ್ರಮೂರ್ತಿಯ
ಓಲಗದಲ್ಲಿ
ಏಳುನೂರಾತೊಂಬತ್ತೈದು
ಕೋಟಿ
ನಾರಾಯಣ-ರುದ್ರ-ಬ್ರಹ್ಮ-ಇಂದ್ರಾದಿಗಳಿಹರು
ನೋಡಾ.
ಏಳುನೂರಾ
ತೊಂಬತ್ತೈದು
ಕೋಟಿ
ವೇದಪುರುಷರು
ಮುನೀಂದ್ರರು
ಚಂದ್ರಾದಿತ್ಯರು
ದೇವರ್ಕಳಿಹರು
ನೋಡಾ.
ಅಪ್ರಮಾಣಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.