ಅಂಥ ಐನೂರಾತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಅಂಥ
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವ
ಅರುವತ್ತು
ಲಕ್ಷದ
ಮೇಲೆ
ಸಾವಿರದಾ
ಐನೂರಾತೊಂಬತ್ತೆಂಟು
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನೊಳಕೊಂಡುದೊಂದು
ಮೇಘವಾಹನವೆಂಬ
ಭುವನ.

ಭುವನದೊಳು
ಚಂಡಮಾರುತನೆಂಬ
ಮಹಾರುದ್ರಮೂರ್ತಿ
ಇಹನು.

ರುದ್ರಮೂರ್ತಿಯ
ಓಲಗದಲ್ಲಿ
ಏಳುನೂರಾತೊಂಬತ್ತೈದು
ಕೋಟಿ
ನಾರಾಯಣ-ರುದ್ರ-ಬ್ರಹ್ಮ-ಇಂದ್ರಾದಿಗಳಿಹರು
ನೋಡಾ.
ಏಳುನೂರಾ
ತೊಂಬತ್ತೈದು
ಕೋಟಿ
ವೇದಪುರುಷರು
ಮುನೀಂದ್ರರು
ಚಂದ್ರಾದಿತ್ಯರು
ದೇವರ್ಕಳಿಹರು
ನೋಡಾ.
ಅಪ್ರಮಾಣಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.