ಅಂಥ ಒಂಬಯಿನೂರಾಯೆಂಟು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕುTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಅಂಥ
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವ
ತೊಂಬತ್ತೊಂದು
ಲಕ್ಷದ
ಮೇಲೆ
ಸಾವಿರದ
ಒಂಬಯಿನೂರಾಯೆಂಟು
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನೊಳಕೊಂಡುದೊಂದು
ಧರ್ಮಪರೇಣವೆಂಬ
ಭುವನ.

ಭುವನದೊಳು
ಧರ್ಮಾಧರ್ಮರಹಿತನೆಂಬ
ರುದ್ರಮೂರ್ತಿ
ಇಹನು.

ರುದ್ರಮೂರ್ತಿಯ
ಓಲಗದಲ್ಲಿ
ಒಂಬತ್ತುನೂರಾ
ಐವತ್ತುಕೋಟಿ
ಇಂದ್ರಚಂದ್ರಾದಿತ್ಯರು
ವೇದಪುರುಷರು
ಮುನೀಂದ್ರರು
ದೇವರ್ಕಳಿಹರು
ನೋಡಾ.
ಒಂಬತ್ತುನೂರಾ
ಐವತ್ತುಕೋಟಿ
ರುದ್ರ
ಬ್ರಹ್ಮ
ನಾರಾಯಣರಿಹರು
ನೋಡಾ
ಅಪ್ರಮಾಣಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.