ಅಂಥ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕುTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಅಂಥ
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವ
ಅರವತ್ತಾ
್ನಲ್ಕು
ಸಾವಿರದ
ಆರುನೂರಾ
ಮೂವತ್ತೆಂಟು
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನೊಳಕೊಂಡುದೊಂದು
ಉಗ್ರವೆಂಬ
ಭುವನ.

ಭುವನದೊಳು
ಲೋಕನಾಥನೆಂಬ
ರುದ್ರಮೂರ್ತಿ
ಇಹನು.

ರುದ್ರಮೂರ್ತಿಯ
ಓಲಗದಲ್ಲಿ
ಮುನ್ನೂರಾ
ಇಪ್ಪತ್ತುಕೋಟಿ
ನಾರಾಯಣ
ರುದ್ರ
ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಿಹರು
ನೋಡಾ.
ಮುನ್ನೂರಾ
ಇಪ್ಪತ್ತುಕೋಟಿ
ಇಂದ್ರಚಂದ್ರಾದಿತ್ಯರು
ವೇದಪುರುಷರು
ಮುನೀಂದ್ರರು
ದೇವರ್ಕಳಿಹರು
ನೋಡಾ
ಅಪ್ರಮಾಣಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.