ಒಂದೆಂಬೆನೆ ? ಎರಡಾಗಿದೆ;

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಒಂದೆಂಬೆನೆ
?
ಎರಡಾಗಿದೆ;
ಎರಡೆಂಬೆನೆ
?
ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಒಂದೆರಡೆಂಬ
ಸಂದೇಹವಿದೇನೊ
?
ಅಗಲಲಿಲ್ಲದ
ಕೂಟಕ್ಕೆ
ಬಿಚ್ಚಿ
ಬೇರಾಗದ
ಉಪದೇಶ
!
ಗುರು
ಶಿಷ್ಯರೆಂಬ
ಭಾವಕ್ಕೆ
ಭೇದವುಂಟೆ
ಗುಹೇಶ್ವರಾ
?