Library-logo-blue-outline.png
View-refresh.svg
Transclusion_Status_Detection_Tool

ಕಲ್ಪಿತಾಂತರವನುಂಬುದು ಕಾಯವೆಂದಡೆ ಕಾಯವೋ?

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchPages   (key to Page Status)   


ಕಲ್ಪಿತಾಂತರವನುಂಬುದು ಕಾಯವೋ? ಜೀವವೋ ಜೀವವೆಂದಡೆ ನಿರ್ನಾಮ ಭೇದ
ಕಾಯವೆಂದಡೆ ಮೃತ ಅಚೇತನ ಘಟ. ಉಭಯಸಂಗ ಸಂಬಂಧವಾದಲ್ಲಿ ಎನ್ನಯ್ಯ ಚೆನ್ನರಾಮ ಭೇದ.