ಚರ್ಚೆಪುಟ:ಕಳಬೇಡ, ಕೊಲಬೇಡ, ಹುಸಿಯ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಇದು ಕಳಬೇಡ, ಕೊಲಬೇಡ, ಹುಸಿಯ ಲೇಖನದ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಚರ್ಚಾ ಪುಟವಾಗಿದೆ.

  • ಶಾಂತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿ.
  • ಇತರರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಬಯಸಿ.
  • ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ.

ಅಸಹ್ಯಬಡಬೇಡ ವನ್ನು ಅಸಹ್ಯಪಡಬೇಡ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಮನವಿ.ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ