ಚರ್ಚೆಪುಟ:ಭಗವದ್ಗೀತೆ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಲೇಖನದ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಚರ್ಚಾ ಪುಟವಾಗಿದೆ.

 • ಶಾಂತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿ.
 • ಇತರರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಬಯಸಿ.
 • ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ.

ತಿದ್ದುಪಡಿ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

 • ಓಂ --ಪಾರ್ಥಾಯ----
 • ಪಾರ್ಥಾಯ ಪ್ರತಿಬೋಧಿತಾಂ ಭಗವತಾ ನಾರಾಯಣೇನ ಸ್ವಯಮ್
 • ವ್ಯಾಸೇನ ಗ್ರಥಿತಾಂ ಪುರಾಣಮುನಿನಾ ಮಧ್ಯೇ ಮಹಾಭಾರತಮ್ |
 • ಅದ್ವೈತಾಮೃತವರ್ಷಿಣೀಂ ಭಗವತೀಂ ಅಷ್ಟಾದಶಾಧ್ಯಾಯಿನೀಮ್
 • ಅಂಬ ತ್ವಾಮನುಸಂದಧಾಮಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭವದ್ವೇಷಿಣೀಮ್ || ೧ ||
 • ನಮೋ‌sಸ್ತು ತೇ ವ್ಯಾಸ ವಿಶಾಲಬುದ್ಧೆ * ಫುಲ್ಲಾರವಿಂದಾಯತಪತ್ರ ನೇತ್ರ | (ಬುದ್ಧೇ)
 • ಯೇನ ತ್ವಯಾ ಭಾರತತೈಲಪೂರ್ಣಃ ಪ್ರಜ್ವಲಿತೋ ಜ್ಞಾನಮಯಃ ಪ್ರದೀಪಃ || ೨ ||(ಯ ಪ್ರದೀಪಃ)
 • ಪ್ರಪನ್ನಪಾರಿಜಾತಾಯ ತೋತ್ರವೇತ್ರೈಕಪಾಣಯೆ | (ಯೇ)
 • ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾಯ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಗೀತಾಮೃತದುಹೇ ನಮಃ || ೩ ||
 • (ಭಗವದ್ಗೀತೆ -ಗೀತಾ ಪ್ರೆಸ್ ಗೋರಕಪುರ) ಸರಿಪಡಿಸಿ

Bschandrasgr (talk) ೧೬:೪೫, ೫ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೩ (UTC)