ತನು ಬಯಲು ನಿರವಯದೊಳಡಗಿತ್ತು;

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ತನು
ಬಯಲು
ನಿರವಯದೊಳಡಗಿತ್ತು;
ಮನ
ಬಯಲು
ನಿರವಯದೊಳಡಗಿತ್ತು;
ಭಾವ
ಬಯಲು
ನಿರವಯದೊಳಡಗಿತ್ತು;
ಬಯಲು
ಬಯಲು
ಬೆರಸಿ
ಬಯಲೆ
ಆಯಿತ್ತು
!
ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಯ್ಯನೆಂಬ
ನುಡಿಯಡಗಿತ್ತು.