ನೋಡಿರೇ ನೋಡಿರೇ ಪೂರ್ವದತ್ತವ;

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search


Transclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)

ನೋಡಿರೇ ನೋಡಿರೇ ಪೂರ್ವದತ್ತವ; ವರುಣ ಹೆಳವ
ರವಿ ಕುಷ್ಟ
ಶುಕ್ರನಂಧಕ
ಶನಿಗೆ ಸಂಕಲೆ
ಬಲಿಗೆ ಬಂಧನ
ಸೀತೆಗೆ ಧ್ರೌಪದಿಗೆ ಸೆರೆ
ಹರಿ ಹಂದಿಯಾದ
ಅರುಹಂಗೆ ಲಜ್ಜೆ
ಬ್ರಹ್ಮನ ಶಿರಹೋಯಿತ್ತು
ಬಲ್ಲಿದನೆಂಬವನ ಕೊಡೆವಿಡಿಸದೆ ವಿದ್ಥಿ ಜತ್ತಕನೆಂಬವನ ಕತ್ತೆಯ ಮಾಡಿತ್ತು. ದಶಮುಖನ ನಾಯ ಡೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಉಣಿಸಿತ್ತು. ದೇವೇಂದ್ರನ ಮೈಯ್ಯ ನಾಣುಗೆಡಿಸಿತ್ತು. ಶೂದ್ರಕನ ತಲೆ ಕಂಚಿಯಾಲದಲ್ಲಿ ನೇರಿತ್ತು. ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಯ್ಯಾ
ನೀ ಮಾಡಿದ ಮಾಯೆಯನಂತರನಾಳಿಗೊಂಡಿತ್ತು.