Library-logo-blue-outline.png
View-refresh.svg
Transclusion_Status_Detection_Tool

ಪರಿವಿಡಿ:ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ರಾಮ್ಮಣ.pdf

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ರಾಮ್ಮಣ.pdf

Pages   (key to Page Status)   

ಮುಖಪುಟ ಹಕ್ಕು ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಚೆನ್ನುಡಿ ಎರಡು ನುಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಾತು ಪ್ರಕಾಶಕರ ಮಾತು ಪ್ರಕಾಶಕರ ಮಾತು ಕನ್ನಡದ ಮೇರುಕೃತಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಸುಭಾಷಿತ ಅರ್ಪಣೆ ಮೊದಲ ಮುದ್ರಣದ ಮಾತು ಮೊದಲ ಮುದ್ರಣದ ಮಾತು ಪರಿವಿಡಿ ಪರಿವಿಡಿ ಮುಖಪುಟ ೦೦ ೦೦ ೦೦ ೦೦ ೦೦ ೦೦ ೦೦ ೦೦ ೦೦ ೧೦ ೧೧ ೧೨ ೧೩ ೧೪ ೧೫ ೧೬ ೧೭ ೧೮ ೧೯ ೨೦ ೨೧ ೨೨ ೨೩ ೨೪ ೨೫ ೨೬ ೨೭ ೨೮ ೨೯ ೩೦ ೩೧ ೩೨ ೩೩ ೩೪ ೩೫ ೩೬ ೩೭ ೩೮ ೩೯ ೪೦ ೪೧ ೪೨ ೪೩ ೪೪ ೪೫ ೪೬ ೪೭ ೪೮ ೪೯ ೫೦ ೫೧ ೫೨ ೫೩ ೫೪ ೫೫ ೫೬ ೫೭ ೫೮ ೫೯ ೬೦ ೬೧ ೬೨ ೬೩ ೬೪ ೬೫ ೬೬ ೬೭ ೬೮ ೬೯ ೭೦ ೭೧ ೭೨ ೭೩ ೭೪ ೭೫ ೭೬ ೭೭ ೭೮ ೭೯ ೮೦ ೮೧ ೮೨ ೮೩ ೮೪ ೮೫ ೮೬ ೮೭ ೮೮ ೮೯ ೯೦ ೯೧ ೯೨ ೯೩ ೯೪ ೯೫ ೯೬ ೯೭ ೯೮ ೯೯ ೧೦೦ ೧೦೧ ೧೦೨ ೧೦೩ ೧೦೪ ೧೦೫ ೧೦೬ ೧೦೭ ೧೦೮ ೧೦೯ ೧೧೦ ೧೧೧ ೧೧೨ ೧೧೩ ೧೧೪ ೧೧೫ ೧೧೬ ೧೧೭ ೧೧೮ ೧೧೯ ೧೨೦ ೧೨೧ ೧೨೨ ೧೨೩ ೧೨೪ ೧೨೫ ೧೨೬ ೧೨೭ ೧೨೮ ೧೨೯ ೧೩೦ ೧೩೧ ೧೩೨ ೧೩೩ ೧೩೪

ಪರಿವಿಡಿ

ಶುಭ ಸಂದೇಶ
iii
ಚೆನ್ನುಡಿ
iv
ಎರಡು ನುಡಿ
v
ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಾತು
vi
ಪ್ರಕಾಶಕರ ಮಾತು
vii
ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ
ix
ಮೊದಲ ಮುದ್ರಣ ಮಾತು
xiii


೦ ಓದುವ ಮುನ್ನ ಓದುಗರೊಂದಿಗೆ........
೦ ಹೆಣದ ಮೇಲಿನ ದುಡ್ಡು ಮತ್ತು ಮದುವೆಯ ಊಟ
೦ ನಾಳಿನ ಕಸದ ಪಾಳಿ - ಮಾಲಕತ್ತಿ
೧೨
೦ ಬೆದೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಎಮ್ಮೆ ಓಡಿ ಬಂದ ಕೋಣ
೧೬
೦ ಕರಿಯ ಬೆಕ್ಕು ಬೆಳ್ಳಗಾಗಲಿಲ್ಲ
೨೫
೦ ಸತ್ಯ ಕುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಂಸದ ಮಾರಾಟ
೩೦
೦ ಹತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಲಾಡು ತಿಂದದ್ದು
೩೬
೦ "ಓಕುಳಿ" ಎಂಬ ಈಸ್ಟಮನ್ ಕಲರ್ ಚಿತ್ರ
೪೦
೦ ಜನಿವಾರ ಶಿವದಾರಗಳ ಮಹಾತ್ಮ
೪೪
೦ ಹಂಡ್ಯಾನ ಲಾಳಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಪ್ರಸಂಗ
೫೦
೦ ನನ್ನ ಕೇರಿ ನನ್ನ ಓದು
೫೩
೦ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಕ್ತಿ
೫೯
೦ ಬಾಡಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾದ ಪ್ರಸಂಗ
೬೩
೦ ನನ್ನ ಮಾಜಿ ಪ್ರೇಯಸಿ
೬೮


೦ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಚೆಲ್ಲಾಟವಾಡುವ ಕೆಲ ಹುಡುಗಿಯರು
೮೫
೦ ಬೀರ್ ಕುಡಿದ ಮೊದಲ ದಿನ : ಬಂಡಾಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೀಕರಣ........ ಇತ್ಯಾದಿ
೯೩
೦ ಚಹ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿಯಾದಾಗ
೯೯
೦ ಮಾರ್ಕ್ಸ್‌ವಾದ ಮತ್ತು ಎಂಜಲು ತಟ್ಟೆ
೧೦೨
೦ ನನ್ನ ಜೀವ ತಿನ್ನುವ ಬಾಳೆಯ ಎಲೆ
೧೦೬
೦ ನಾನೊಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಕ್ಷೌರಿಕನಾದೆ
೧೧೦
೦ ನನ್ನಪ್ಪನ ಮಾಸ್ತರ ನೌಕರಿ ಮತ್ತು ಪಂದ್ರಾ ಆಗಸ್ಟ್
೧೧೫
೦ ಮುಕ್ತಾಯದ ಮುನ್ನ.........
೧೨೦