ಪುಟ:ಅಭಿನವದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ.djvu/೧೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


8 ಕಾವ್ಯಕಲಾನಿಧಿ | ರ್Cಸಂ ಅದೆಂತೆನೆ:ವನಮಾಲಾಪರಿಶೋಭೆಯಿಲದನಿಮಿಜೋದ್ಧ ತಿಯಿಂ ಶಂಖಚ | ಕನವೀನೊಷ್ಟ್ರಲದಿಂದನಂತಮಹಿಮಾಭಾರತದಿಂ ಶ್ರೀನಿವೇ | ಶನದಿಂ ಗೊತ್ರಸುಖಾಧಿವಾಸದೊಗವಿಂ ಮುಕಾ ದಿಜನ್ಮಪ್ರಕೀ || ರ್ತನದಿಂ ವಾರಿಧಿ ವಾರಿಜಾಕ್ಷನವೊಲೇಂ ಚೆಲ್ಯಾಬ್ಲೊ ಭೂಭಾಗದೊಳೆ | ಆವಾರ್ಧಿಮೇಖಲೆಯಾದ ಭೂಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ | ವಿವಿಧೋದ್ಭುರಗಂಗೆ ಪೂರ್ಣಸಲಿಲಂ ಚಾರ್ಕೆಟಿಂಖಂ ತಳಕೆ ! ನವತಾರಾನಿಕರಂ ನಿಶಾಕ್ಷತಚಯಂ ಸದಾ ಬಿ ಸುತ್ತಿರ್ಪ ಸೂ | ಇವಿಶೇಷಂ ತನಗಾಗೆ ಲೋಕಜನನದಾರಂಭದೊಳೆ ಪದ್ಯಸಂ || ಭವನೊಲ್ಕರ್ಚಿಪ ಹೇಮಕುಂಭವೆನಿಸತೆ ಸಾತು ಹೇಮಾಡಲ೦ || ಆಮೇರುಗಿರಿಯ ದಕ್ಷಿಣದಿಗ್ಯಾಗಳೆ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ವಿಶೇಷಪ್ರಣ್ಯ ಶ್ರೇಣಿಯೆನಲೆ ಗಾಮನಗರಖರ್ವಡರೇಟ || osa, proastwaoneous ! ಕ್ಷೀಣಮೆನಿ ಮೆರೆವುದಲ್ಲೆ ಜಂಬೂದ್ವೀಪಂ | ಆಜಂಬೂದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ, ಸಕಲಾವನಿಗಿದೆ ಮಣಿಮಯ || ಮುಕುಂಮೆನ ಸಾನುರಾಗದಿಂ ಸುಕ್ಷೆ – N , FOJO JOZOFIFO! ಸುಕವಿಸ್ತು ತಮಗಧದೇಶಮಬ್ಬಿನಿವಾಸಂ || ಸತತಂ ಮಾಂಗಲ್ಯದಿಂದಚ್ಚುತಸುಖಭರದಿಂ ಸಂತತಂ ಪದ್ಮ ಪೀಠಾ || ೩ತದಿ೦ ಸಂವರ್ಯದಿಂ ಕೋಮಲವದುತರದಿಂವಾರಿಸಂಭೂತನೇಮಾ ಉತದಿಂ ಸದೃಕ್ಷದಿವ್ಯಾಮೃತರಸಸಹಜಾತದಿಂ ಕಾನುಜನ್ಮ | ಸ್ಥಿತಿಯಿಂ ಚೆಲಾದ ದೇಶಂ ಪರಿಕಿಪೊಡೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯಂತೆ Wozu Foll So H co mband