ಪುಟ:ಅಭಿನವದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ.djvu/೧೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


Cಅಧಿಸದ..ಗಳವಾರವಲತೆ ಮತ್ತಮುತವಾಗ೦ ಕವಿತೆ, ಕಾಯಿರಿಯೆಂಬುದು ವ್ಯ ಕ್ಷದೊಳೆ, ಪೊಡೆಯೆಂಬುದು ಕುಕ್ಷಿಯೊಳೆ, ಬಯ್ಯುದು ನಿಕ್ಷೇಪಭಾಷೆ ಬೊಳೆ, ಕಟ್ಟೆಂಬರು ರಸಶೇಷದೊಳೆ, ರಾಗರೇಸಂ ವಿರಹಿಗಳ್ಳಿ, ೩೮)ವತ ನಂ ತೆಲ್ಲಿಗಳೆ, ತಮಸ್ಸಂಕುಳಂ ಬಹುಳ ಪಕ್ಷದೊಳೆ, ಮಿ ಇಬೇಸಂ ಗೂಗೆಗಳಳಿ, ವಿಶ್ವಾಸವಗಂ ತಿಂಗಳೊಳೆ, ನಿಂದಿಸುವುದು ಯುದ್ಧದೊಳೆ, ಭೋಗಭಂಗಂ ಪಾವಡಿಗರೊಳೆ, ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷದಂಡಂ ನಾ ಪಾವತಾರದೊಳೆ, ಆಕ್ಷೇಮಲಂಕಾರದೊಳೆ, ಅರ್ಥವಾದಂ ಸ್ತೋತ್ರ ದೊಳಲ್ಲದೆ ತನ್ನೊ೪ಲೈನಿನಿರದು. ಅಂತುವಲ್ಲದೆಯುಂ - ರತಿವಿಲಾಭವನಂ ವನಂ ಸತತಸಸ್ಪೋಟ್ಸ್ವ ನಂ ಜೀವನಂ | ಶ್ರುತಿಚಿನಾವತಿಭಾಜನಂ ಜನಮನಂಗಾಸ ಕುಲಂ ಕುಲಂ || ನುತಸಸರಿಸಮದ್ಧ ತಂ ಧರಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಂಧುರಂ ಬಂಧುರಂ | ಜಿತರಾಜನ ಕಮೆಂಡಾವಿಷಯದೊಳಂ ಬಣ್ಣಿಸ ಬರ್ಕು ಮೇ ೧೦೩ ಅಂತಾನಗಧದೇಶಕ್ಕೆ ಭೂಪ್ರಣವೆನಿಸಿ, ನಯನಾನುಕರಂ ಸುಖ | ಚಯಸಹಿತಂ ನಿದೇವತಾಯತನಸು) K ಪ್ರಯುತಂ ಸನಚಿತ್ರ ! ಪಿ ಯಮೆನಲೆಸೆದಿರ್ರುದಧಿಕವೆನೆ ಕುಸುಮಗ್ರರಂ || ಪ್ರಕಟಂಬೆ ರ್ಪ ಪ್ರೊ.೦ಗೊ೦ಟೆಯ ತೆನೆಸಳ್ಳಿ ಕೇಸರಂ ಸಾಧಕಾಲಾ ನಿಕರಂ ರಾಜಾಶಿಯಂ ಕಣಿ-ಕೆ ವಿವಿಧ ಇರಲಿಸತಕುಮಾರಂ | ಮಕರಂಡಂ ನಂದಿಬ್ಬಂವಂ ಮಧುಕರಪಟಲಂ ತಾನೆನಗುಂ ಸು | ರ್ಥಕನಾಮಂ ರಂಜಿಸಲಿ ತುಸುಮಗ್ರರಿ ಜಗತ್ಸಾತಿಯಿಂದಂ ನಿತಾಂತಂ ತಳಿರ ತೋಡಂಬೆಯಂ ತಳೆದ ಮಾವುರನಾವರನಿಗೊಂಬಿನೊಳೆ || ಕಳರವದಿಂ ಕುಕಿಲ್ಪ ಮಲಗೋಗಿಲೆ ಪ್ರಗುಡಿಭಾರದಿಂ ಪೊರ || ಳಳಲತೆಯಾಲತಾವಳಿಯಿಡುಂಕುಳಾವಗಮಾಡಿ ಪಾಡು || ಪ೪ಗಳ ಪಿಂಡು ರಂಜಿಸುವಿನಂ ಮೆಗುಂ ಇರದಾಬಹಿರ್ವಣಂ | ೬ ಅದಲ್ಲದೆಯುಂ , 08