ಪುಟ:ಅಭಿನವದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ.djvu/೪೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೬೮ಭಿನವ ದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ Me ಅಡಿಗೆರ್ಮೆ ಬೆಳು- ತುಂ ಕ || ಸ್ಟು ಡಿವಳಗಿ ಮರ್ಬ ನೊಡಿಸುತು ೦ ಮನದೊಳೆ | ಗುಡಿಗಟ್ಟುತ್ತಿರುಳೊರ್ಬಳೆ | ನಡೆ ತಂದಳೆ ಕಾಂತೆ ರತ್ನ ಶೈಲಕ್ಕಾಗಳಿ | Hd ಶೋಕಾವೇಶಂ ಹರ್ಫೋ || ದೇಕಂ ಭಯರಸವನೋತ್ತಲಪ್ಪುದಂ ಮು || ತಾ ಕಾನನನುಂ ಕಳೆದವ | ಲೌಕಾಕಿನಿಯಾಗಿ ರತ್ನಗಿರಿಗೆಂದಳೆ | ಅಂತು ಬಂದು ರತ್ನಗಿರಿಯುಂ ಪೊಕ್ಕೆಲ್ಲರಂ ಕರೆಯಿಸಿ ಇಂದುಕಳ್ಯಾಂತರದೊ || ಳೊಂದಲದ ಮರದ ಬೀಟಲೊಗ್ಗಿನೊಳರಸಂ | ಸೃಂದನಯುತನಲ್ಲಿರ್ದಸ || ನೆಂದೆಲ್ಲರ್ಗುನಿರ್ವಳಬಲೆ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದಂ | H2 ಅಂತುರ್ವುದುಂ ಸಚಿವ ಸಂತಸಂಬಬಟ್ಟು ಪ್ರರಹನಪರಿಜನಂ ಬೆರಸು, ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯವಾಮೈನಲವ || ನೀತಳ ಮೆಂಬಂತೆ ಮೆಲೆಯ ಕರದೀಪನುಸಂ | ಖ್ಯಾತಂ ಜನವೈ ತಂದ | ತ್ಯಾತರುವಿನೊಳಿರ್ದ ನೃಪನದಿರ್ಗೊಳಲೋಲವಿ | ಅ೦ತು ಪೊಣಮಟ್ಟು, ಶ್ರುತಿನಿಕರದಂತೆ ಶಾಖಾ | ಇತದಿಂ ಸೇನಾಗ್ರದಂತೆ ನಾನಾಪತ್ತೆ | ನೃ ತಿಯಿಂ ನರದಂತೆ ವಯ | ಸ್ಥಿತಿಯಿಂ ಮೆರೆದಿರ್ಪ ವಟಕುಕ್ಕೆಯಂದಕೆ | mar