ಪುಟ:ಅಭಿನವದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ.djvu/೪೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಅಭಿನವ ದಶಕುಮಾರಚರಿತ ದರ್ಭೆಂಧನಕ್ಕೆ ಪೋಗು | ರ್ಭಕನಂ ತಳೆದ ವೃದ್ದ ಸತಿಯಂ ಕಂಡಂ | ಎಲೆ ವೃದ್ಧ ಘೋರಕಾನನ | ದೊಳರ್ಬಳಂ ತೊSeುತಿಸಿ ನೀನಾರ್ಗೆ ಕರ || ಸ್ಥಳದ ಶಿಶುವಾವನೆಂದೊಡೆ | ತಳವೆಳಗಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಲುದ್ಧತೆಯಾದಳೆ || ಅದೆಂತೆಂದಡೆರಿಪುರಾಜವಾ ತನಾನಾಮಣಿಮುಕುಟರುಚಿಭಾಜಿತಾಂಘ್ರದಯಂ ದಿ || ↑ ಪಸತ್ಸಂ ಮೇರುಶೈಲೋಪಮಭುಜಶಿಖರಂ ಗೋತ್ರವೃತಾನ್ನಕಲ್ಯಾ ಪರಂ ಸರ್ವಾವನಿಮಂಡಲಪತಿ ಸವರಾರಂಭಕಾವಾರಿ ಸತ್ತು | ಪ್ರಪುರೇಶಂ ರಾಜಹಂಸಂ ಮಗಧವಿಷಯಕಾಂತಾವುನೋಟೀವಿತೇಶಂ || ಆತಂಗೆಸೆವಂ ಸಚಿವಂ || ನೀತಿವಿದಂ ದೀರ್ಘ ದರ್ಶಿ ರತ್ತೋದವನೆಂ || ಬಾತಂ ವ್ಯವಹಾರಪರ | ಪ್ರೀತಿಯಿನಂಭೋಧಿಪರಿಸರಕ್ಕೆ ತಂದಂ | ಅಂತು ಸಮುದ್ರಮಧ್ಯದ ಸುವರ್ಣ ದ್ವೀಪಮನೆಯಿ ರತ್ನ ದತ್ತನೆಂಬ ವ್ಯವಹಾರಿಯ ಸಂಮಾಡಿ ರ್ರುದುಮಾತಂ ರತ್ತೊಬ್ಬನನ ಸನಿಜನೈಸಾ ಗ- ಕ್ಕೆ ಸಂತಸಂಬಟ್ಟು ತನ್ನ ಮಗಳ ಜೀವಪ್ರಭೆಯುಂ ಕರೆಸಿ, ಶುಭದಿನಮುಹೂರ್ತದೊಳೆ ನಿಜ || ವಿಭವಂ ಕೈಗಷ್ಮೆ ಸಚಿವರನ್ನೊದ್ಧವನೆಂ | ಬಭಿನವಮೂರ್ತಿ ಗೆ ಹೇಮ || ಪ್ರಭೆಯಂ ಗುಣಿ ರತ್ನ ದನಿತ್ತನಲಂಬಂ || ಅಂತು ರತ್ನ ದತ್ತಂ ತನ್ನ ಮಗಳಂ ಕುಡುವುದುಮಾತನಲ್ಲಿ ಕಿಗಿದುದಿನ ಮಿರ್ಪುದುಂ ಹೇಮಪ್ರಭೆಯಂತರ್ವತ್ನಿಯಾಗೆ ರತ್ನದವಂ ರತ್ನ ದತ್ತು ಗಿಂತೆಂದಂ VO