ಪುಟ:ಅಭಿನವದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ.djvu/೬೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಅಭಿನವ ದಶಕುಮಾರಚರಿತ ಅವಲ ಮನೆಯೊಳೆ ನೋಡುತ್ತಿರ್ದ ಶಬರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪುಲಿ ಕಡೆದುದಂ ಕಂಡು ಕುಮಾರನಂ ಕೊಂಡು ಪೋದರೆಂದು ವೃದ್ದೆ ಪೇಲೆ ಮುನಿಶಿಷ್ಟ ಕೇಳ್ವಾಸ್ಥರ್ಯಂಬಟ್ಟಾ ಬೇಡರ ಪೋದ ದಾರಿಯ ತೋಮೆನಲ್ಲಿಯೆ ಪೋದರೆಂದು ವೃದ್ದೆ ಸೇವಿಲಾಮಾರ್ಗದೊಳಾಂ ಪೋಗಿ ನೋಲ್ಪೆನೆಂದು ಮುನಿಷ್ಕಲ್ ಪೊಗಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೆಯೆಂಬರೊ ! ಕೊಲ್ಲಿವನಂ ಬೇಡುಕಾಟನೆಂಬ ಪಾರ್ವy || ಮೆಲ್ಲಿದನೆಂಬರೊ ಧರೆಯೊಳೆ | ಭಿಲ್ಲರೆ ಕಡುಮೂರ್ಖರೆಂದು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿರ್ದ೦ || 0 ಅಂತು ಚಿಂತಿಸುತುಂ ನತೆಯ ಮುಂದೆ ಅಡವಿಯೊಳಾರ್ಮ ಬೆಂಡನ ಬೇಂಟೆಯನಾಡಿ ಶರಪಘಾತದಿಂ || ಕೆಡೆಸಿದ ಬೆಳ್ಳಿಗಂಗಳ ಕಳೇವರನುಂ ಪೊಸಕಿಟಿ' ನಿಂದನಂ || ಸುಡು ಕಡಿ ಬಿರ್ಡು ಬನ್ನಿಡಿದು ಕೊಯ ಕೊನೆ ತನ್ನ ನರ್ಗೀಯೆನಿಪ್ಪ ನಾ! ಡಿಗಳನಾಲಿಸುತ್ತುವಿರದೆಯೆ ದನಾಮುನಿ ಭಿಲ್ಲಸಂಘವಂ || ೧೩೭ ಅಂತೆಯುವನ್ನೆ ಗಾಬೇಡವತೆಯೊಳಿ ಕೊಲಂಬಕ ಚಿಕ್ಕನನಂ ಬೇಂಟೆಗೆ ಬಲಿ | ಯಿಕ್ಕುವಮೋ ಗುಣು ಖನೊಡ್ಡಿ ಕಡೆ ಪ್ರವಮೋ ಮೇ ! ಲಕ್ಕೆ ಬಿಸುಟನಿಯನಾನ್ನ ಮೊ || ಚೆಕ್ಕನೆ ಯೆರತಾಗಿ ನಿಮೋ ಎನುತಿರ್ವ೮ || ma van ಅದೆಂತೆಂಬುದಂ ಕೇಳ್ಳಲಿಗೊಂದುಪಾಯಮಂ ಕಾಣಲೆವೆಲ್ಕುನಂದು ಪರಪಾಣಾರ್ಥಂ ಪುಂದೆಡೆ ದೋಷವಿಲ್ಲೆಂದು ಎಲೆ ಮಗನೆ ಪಡೆದೋಡದ | ವಲಿಂ ಇಟ್ಟಿಸುತುವೆಲ್ಲಿಗೆಯೋ? ಎಂ |