ಪುಟ:ಅಭಿನವದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ.djvu/೮೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಕಾವ್ಯಕಲಕಿ [ಆಶ್ವಾಸ ಅಂಶು ಪಡೆದು ಇನ್ನು ನಿರ್ವದೇನೋ ತತ್ಸುತ | ನನ್ನೊಡಲೆ ಪಡೆದಳಲ್ಲ ಪಾಪಿಯೆನ ಸ್ಪೆನ್ನಯ ಕೆಟ್ಟೋಳೆ ಕಡಲಾಂ | ಬೆನ್ನಿರ್ಗೆಂದೊಂದು ಪ್ರರವನಚಿಸಿ ಪೋದೆಂ | ಅಂತಾ ಶಿಶುವಿನ ಮೆಯ ಮಾಸಂ ತೊಳಯಲೆ ಬಿಸುನೀಲಂ ದೊರಕಿಸ ಛಂದೊಂದು ಪ್ರರದ ದಾರಿಯೊಳೆ ಬರುತಿರ್ಪಗಳೆ ಕಂಪಡರಮೂರ್ತಿ ಇಟ್ಟಿದ || ಕೌಪೀನಂ ಮಿಲಿಪ ಜಡೆಗಳೊಪ್ಪುವ ಹರಯಂ || ಲೇಪನವಿಭೂತಿ ರಂಜಿಸ | ತಾಪಸಸುತನೆನ್ನ ನಂದು ಭೋಂಕನೆ ಕಂಡಂ | t8 ಅಂತೆನ್ನ ಕಂಡೀಬಾಲಕನೆಲ್ಲಿಯವನೆಂದಾವುನಿಕುಮಾರಂ ಕೇಳ್ ಸಮ ಯದೊಳೆ ಕಾಡಾನೆ ಸೂರ್ಕಿ ತರುಗಳ || ನೀಡಿಬಿಯುತ್ತೆ ೩ ದಿರ್ಗ ಬರಲೆನಗೆ ಭಯಂ || ಮೂಡೆ ಕರದೆಳಯನಗನಂ | ನೋಡದೆ ಬಿಸುಟೀಕೆಯಿರ್ದ ತಾಣಕ್ಕೊಗೆದೆಂ || ಅಂತಾಮಗನಂ ಬಿಸುಟಿಕೆಯ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದೆಲ್ಲಿಯುಮಿರದಿನ ಕಾಶವಾಕ್ಯವುಂ ಕೇಳಕಾಮಲಕ್ಕೆ ಬಂದೀಕೆಯ ಕಾಂತಾಗಮನವುಂ ಚಿಂತಿಸುತಿದೀ ಪೂಜ್ಯಂಗೆ ಪದಿನಾಡು ಎಪo ತುಂಟೆ ನನ್ನಿ ಯ ಬರಿಸಂ ತುಂಬಿ | ತನ್ನ ರಸಂ ಬಾರನೆಂದು ಶಿಖಿಯಂ ಪ್ರಗುವಳೆ | ತನ್ನ ಮನದುರಿಗೆ ಸೈರಿಸ || ದಿನ್ನೇನು ಪೇಟೆನೆಂದು ಸುಜ್ನೆ ಸುಗ್ಗಳೆ # bene