ಪುಟ:ಅಭಿನವದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ.djvu/೮೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


Yಭಿನವ ದಳಕಮಾರಚರಿತ

  • ಎಲೆಯರಸ ವೃದ್ದ ಪೇಟ್ಟ ದಚಂದನ್ನು ತಾಯಂದದಾಕಯನೆಂತಾನಂ ಸಂತಯಿಸಿ ನಿನ್ನ ವಲ್ಲಭನಂ ತೊ ಹೆಂ ಬಾಯೆಂದಶೋಕತರುವಿನ ತ ಲದೊಳರ್ದ ರತ್ತೋದ್ಧನನಂ ತೊ ಖಿಸಿ

ಭೋ೦ಕನಿರ್ಬರೊರ್ಬರ ಮುಖಂಗಳನೀಸಿ ಬಾಪಾರಿಯೊಳೆ ತೋಂಕಿದರಪ್ಪಿಕೊಂಡರಸಮ್ಮುದದಿಂ ಮಿಗೆ ದುಃಖಚಾರಮುಂ | ನಂಕಿರಂತರಿಕ್ಷವಚನಂ ದಿಟವಾಯು ಸಮಸ್ತಭಾಗ್ಯಂ | ದಂಕುರಿಸಿತ್ತೆನುತ್ತೆ ಮಗುಳೆನ್ನ ಮುಖಾಬ್ಬವನೊಟ್ಟು ನೋಡಿದರೆ # ೬೭ ಅಂತು ನೋಡಿ ಎಲೆ ಮಹಿಮ ನೀನಾರೆಂದೆನ್ನಂ ಬೆಸಗೊಳ ವಾರಣವುಂ ಕಂಡಂಜೆ || ಹಾರಣ್ಯದೊಳಕೆ ಬಿಸುಟು ಪೊದ ಕುಮಾರಂ || ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿಗೆಯ್ದಿದೆ | ನಾರಯ್ಯಲೆ ನಿಮ್ಮ ಪುತ್ರನೆಂದೆಂಗಿರ್ದೆ೦ || kro ಇದನೇವೇದೊ ಭಾಗ್ಯದೇರನನಾನಂದಾಜವಂ ಮೇರೆದ | ಕ್ಷದ ಚೆ೦ ನಿಜಾಪುಂಜವನಸುಂ ಕೈಸಾರ್ದುದಂ ಮಂಗಳಾ | ಸದಸಂಸಾರಸು ರಂ ಫಲಂಬಡೆದುದಂ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವಂ ಕೆಚ್ಚುಗೆ || ಮೃದುದಂ ಮಾನಸ ಜನ್ಮಸಾರದೊದನಂ ನೇತ್ರಾಬ್ಬಸಾಫಲ್ಬಮಂ || ೬೯ ಇಂದಿನ ಸೌಖ್ಯವಿಂದಿನ ಮಹೋನ್ನತಿಯಿಂದಿನ ಭಾಗೈದೇಚ್ಛೆ ಮ || ತಿಂದಿನ ಚಿತ್ತದುಚ್ಚಳಿಕೆಯಿಂದಿನ ಪ್ರಫಲಂ ಸಮಂತು ನ | ಮೈಂದಿನ ಮೆಯ್ಕೆಯಿಂದಿನನುರಾಗಸುಖಂ ಪರಿಭಾವಿಸಿ ಕರಂ | ಚೆಂದನದಾಯ್ಕೆನುತ್ತೆ ಮನಮುತ್ಸವವಾರಿಧಿಯೊಳೆ ಮುಲುಂಗಿದರೆ | ೭೦ ಅಂತನ್ನು ತೆಗೆದು ಮುಹುರ್ಮುಹುರಾಲಿಂಗನಮೂರ್ಧಧಾನಂ ಗೆ ಯು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನೋರಥರದ ತಾಯ್ತಂದೆಗಳೆಬೆರಸು ಚಿತ್ರೋತ್ಸವಂ ಮುಂದುವರಿಯಲಲ್ಲಿಂದೆ ತೆರಳು ಬರ್ಖಾಗಳ ಮುಂದೆ ನುತಸಾಮಧ್ರನಿ ಹೋಮಧೂಮಪವನಂ ಸಂಭಾಷಣ೦ ಮಂತ್ರಹೂಂ | ಗುಹಾದೇವಾರ್ಚನಂ ತಾಪಸ |