ಪುಟ:ಅಭಿನವದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ.djvu/೯೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಕಾವ್ಯಕಲಾನಿಧಿ [ಆಶ್ವಾಸಂ ಮನಸಿಜವತ್ತವಾರಣ ಕಾವುನ ಕಾರ್ಮುಕಗೇಡವೋ ಮನೋ | ಜನ ಕೃತಕಾದಿಯೋ ಕುಸುಮಬಾಣನ ಸಜ್ಜೆಯೊ ಕಂತುರಾಜನಿಂ | ಬಿನ ರತಿಶಾಲೆಯೊ ಮದನನೊಡಿದ ಕಾಮುಕಕಂಠಪಾಶ ನನೆಕೊನೆವೋದ ಮಾಮರನೊ ಸೇಲೆನೆ ರಂಜಿಸಿದತ್ತು ಮಾಮರಂ|| ೬ ಮತ್ತಮದು ರಾಜಭವನದಂತು ಜಾಳಕವಿಳಾಸವುಂ, ಗ್ರಹಚಾರದಂ ತುಪರಾಗಸಂಪೂರ್ಣವುಂ, ಮುನಿಸಭಾಮಂಡಳದಂತು ಶುಕಪರಿಪ್ರೀತಿ ಯುಂ, ವಿಳಾಸನೀಜನದಂತು ದ್ವಿಜಚ್ಚದಮನೋಹರವುಂ, ಕವನ ಗ್ರಹದಂತು ಮಧುಪಪರೀತವುಂ, ವಿಕಸಿತಕಮಳದಂತು ವನದುದ್ಧಸ್ಥಿತ ಮುಮೆನಿಸಿರ್ಪುದು. ಅಂತುನ್ನಲ್ಲದೆಯುಂ ಆಸಹಕಾರದ ಕಲದೊಳೆ | ವಾಸವನಂತನಿಮಿಷಾವೃತಂ ಗಗನದವೋಲೆ | ದೇಸಿ ಮಿಗುವ ಹಂಸಾ | ವಾಸಂ ಮೆಖೆದಿರ್ಪ ಪೊಗೊಳ೦ ರಂಜಿಸುಗುಂ || re ಅಂತು ನೈರ್ಮಲ್ಯವಿಲಾಸವಾದ ಪೊಗೊಳನ ತಡಿಯೊಳೆ ವನಲಕ್ಷ್ಮಿ ತನ್ನ ಘನಲೋ | ಚನದೊಪ್ಪನನಂಬುಜಕ್ಕೆ ಮಾಂಗಳ್ಳಿಯ || ಅನುನಯದಿಂ ಬಂದಿರ್ದಪ || ಳನೆ ಪೊಗೊಳನಲ್ಲಿ ಕಾಂತ ಸಂತಸವಿರ್ದಳೆ || ವದನಸರೋಜೆನೀಪರಿಮಳಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ದಯೆಂಬ ಚೆನೊ || ಲೋದವಿಪ ಕುಂತಳಂ ಚಿಕುರಬಂಧುರಬಂಧಮಹಾಂಧಕಾರಮಂ | ಬೆದಯಿಸುತಿರ್ಪಪಂಗಮರುನಾಧರಧಾತುರಸಾನುಲೇಪನಂ | ಪುದಿದ ಕಪೋಲಭಿತ್ತಿ ಮೆಗುಂ ಪದೆಪಿಂ ಮೃಗಶಾಬನೇತ್ರೆಯಾ | vF ಅಂತಿರ್ದ ಕಾಂತೆಯಂ ಮೆಲ್ಲನೆ ಸಾರ್ದು ಅನುರಾಗಂ ಮುಖಪದ್ಯದೊ | ಇನುತಾಪಂ ಚಿತ್ತದೊಳೆ ವಿಳಾಸಾದಿಗುಣಂ |