ಪುಟ:ಅಭಿನವದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ.djvu/೯೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


8] ಅಭಿನವ ದಶಕುಮಾರಚರಿತ non ಅಂತಾಕೆಯನವಂ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದುದನಾನಂದು ಮಿಗೆ ಸಪುರಸೀರೆಯಂ ಮ | ೪ಗಂಟಿನಿಂದುಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಹೆಣ್ಣಡೆಯಂ ದಿ | ಟ್ಟಿಗೆ ಸೊಗಸಲುಟ್ಟು ಬಲಿಕೊ | ಮೃಗೆ ಸಾರ್ದೆಂ ಬಾಲಚಂದ್ರಿಕಾಂತಃಪುರವಂ || | mos ಅಂತು ಸರ್ದು ನಾನಾಕೆಯಂ ದಾರುನರ್ಮನಲ್ಲಿಗೆ ನಡೆಯಲಿ ಸೇಬು ಮೃಗಶಾಬನೇತ್ರೆಗಾನಡ | ಪಗಿತ್ತಿಯೆಂಬಂತಿರೆಲೆಯ ಮಡಿಸಿ ಕುಡುತ್ತುಂ | ಮೊಗದೊಳೆ ಮುಳಿಹೊಗೆಯಲಿ ಏಂ || ದುಗೊಂಡು ಪೋಗಿರ್ದೆನವನ ಬಾಗಿಲೊಳರಸಾ H ಅಂತಾವಿರ್ಬರುಂ ಬಾಗಿಲೊಳರ್ಪುದುಂ ದೌವಾರಿಕ ಪೋಗಿ ಪೇಟೆ ರಕ್ಕಸನ ಭಯಕ್ಕಂಜಿ ಸಕಳಪರಿವಾರಮಂ ಕಾಪುವೇಟ್ಟು ದಾರುವರ್ಮ ನೆನ್ನಂ ಕರಸಿ ಮೃದುಚಿತ) ಜಾಳಕಂ ಪುತ್ರಿಕ ಶುಕತತಿ ಪಾರಾವತಂ ರಾಜಹಂಸ | ಚದತಳ್ಳಂ ತಾಳವೃಂತಂ ಕುಸುಮವಿತತಿ ತಾಂಬೂಲಕಂ ಕಂಪನೀರ ತೀ ವಿದ ಚಂದ್ರಗ್ರಾವಕುಂಭ ಮೇಲೆದು ಸೊಗಸಿನಿಂದಿರ್ಪ ತತ್ವಾನುಕೇಳಿ | ಸದನಕ್ಕಾವೇರಿ ಭೋಂಕನೆ ಮನದೊಲವಿಂ ಕಂಡನಾದಾರುನರ್ಮುol ಅಂತು ಕಂಡು ಮೊಗದೊಳೆ ಪಸರಿಸ ರಾಗಂ | ನಗೆ ಮಳಯಲೆ ಕರವಿಳತಿ ತಂ ಮಿಗೆ ಕುಂದಲುತನಂಗಡೆ | ೪ಗೆಯಲೆ ಬಹುವಿಧವಿಕಾರಮಾನದನದೆಂ ॥ 000 ಅಂತು ಮನದೊಳ್ ತವಕಂಗೆಯು ಅದು ಕಣ್ಣಿನ್ನೆಯಿಂ ಸಕಲವಾರನಾ ರಿಯರಂ ಕಳುವಿಯಾನಿಯೊfಹಂ