ಪುಟ:ಅಭಿನವದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ ಸಂಪುಟ ೧.djvu/೧೦೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಆನವ್ಯಕಲುನಿಧಿ' [ಆಹ್ವಾ* ಟ್ವಿರದೊಳೆ ಪೊಂಗಳಸಂಗಳ | ನರುಣಾಧರೆಯ8 ಜಲಾಭಿಪೆ: ಕಂಗೆಟ್ಟು 51 ಅಂತು ನುಜ್ಞನಂಗೆಬ್ಬಿ ಮಧುಪರ್ಕಮಂ ಮಾಡಿಸಿ ಸೌಭಾಗ್ಯಪಟ್ಟಮಂ ತಾ | ಕುಂಭದ ಸಂಗಿಂ | ಕೋಭೆವಡೆದಿರ್ದ ನೊಸಲೊಳೆ | ಶ್ರೀಭೂಸುರರೊಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿದರೆ ಬಾನಿಗವುಂ | ೧೦೦ ಅಂತು ಬಾನಗಂಗಟ್ಟಿ ಸತಿಯ ಪದನಖದ ದೀಧಿತಿ | ನಿತಾಕ್ಸಿನವಕಾಲತಿ ನಡುವೆ ದಟ್ಟಿಸಿತ್ತೆಂ || ಬತಿಶಯಗುಣದಿಂ ಮೃದುಶು | ಛತೆಯಿಂ ಮೆರೆದಿರ್ಪ ನೀರೆಯಂ ತೆರೆವಿಡಿದಕೆ | ೧೩ ಅಂತು ತೆರವಿಡಿದು ಆಯತನೇ ಆಯತವ | ತಾಯತವೆ ಆಯತಂ ಸಮಂತಾಯತವೆ? # ಆಯತಪುಞ್ಞಾಹವನ | ಲ್ಯಾಯುವತಿಯ ಮೊಗಮನೊಟ್ಟು ನೋಡುತ್ತಿರ್ದೆ'o # - ಅಂತು ತೇಚೆದೆಗೆಯಲೂರ್ಬರೊರ್ಬರ ಮೊಗನಂ ನೋ ಸದುದು ದೊಳೆ ಹೆಮದತ್ತಂ ಕೈನೀರೆರೆಯ ಇನನುದಯಂಗೆಯ್ಯಲೋಡಂ | ವನಜಂ ನಿರೇದುವಂತೆ ತತ್ತೊಮಳೆಯಾ | ನನಕಮಳವರಳಲೆನ್ಮಯ | ಮನವೆಂಬರ್ ಮರಮೆನಿಗಲೆಳಸಿತ್ತಾಗಳೆ | ೧೦೫ ಎಡೆವಿಡದೆ ಪುಳಕವುಲೆ || ಕಡುಲಜ್ಞೆಯೆನಿಪ್ಪ ನಡುವಿನೊಳಿ ಕಂಪಿಸುತುಂ | ೧8