ಪುಟ:ಅಭಿನವದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ ಸಂಪುಟ ೧.djvu/೧೦೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಅಭಿನವ ಚತುರುಮರತರತ ೧೦೬ ೧೬ ದಡದಡಿಸಿ ಬಿಟ್ಟೆನೆನ್ನ॰. || ಹಿಡಿಯೆಂಬಂತಾಕ ನೀಡಿದಳೆ ನಿಜಕರಮುಂ 8, ಸುದತೀರಘ್ನಂ ಕೈಸಾ || ರ್ದುದು ಪುಣ್ಯದ ಫಲವೆನುತ್ತೆ ಪದೆಪಿಂ ಕಾಂತಾ | ಮೃದುಕರತಳಮಂ ಪಿಡಿದೆ || ಮದನಂ ತಿರುವೊಯ್ದು ಕರ್ಬುವಿಲ್ಲಂ ಸಿಡಿಯಲಿ | ಅಂತು ಪಾಣಿಗ್ರಹಣಂನಾಡಿಯಥೋಕ್ತಹೊಮುಂಬೇಳನಂತರಂ ಹಪ್ಪ ಪದಿಗಳಂ ಮೆಟ್ಟಿಸಿ ಬುಕ್ಕ ಚತುರ್ಥದಿವಸದೊಳೆ ಶಿರದೊಳೆ ತಳ ನಿತಾಕತಂ ಗಗನಗಂಗಾಂಭಕಣ೦ ಬಾನಿಗಂ | ತರುಣೇ೦ದುದ್ದುತಿ ರೊಚನತ್ತ ತಿಲಕಂ ಭಾಳಂಬಕಂ ಗೌರಿ ತ || ಇರುಳೇರು ಮೌನಕ್ಕೆ ನಾಂದಿಮುಖದೊಳೆ ವಿದ್ಯುದ್ದಣಸ್ತೋತ್ರಮಂ | ಕುರಿಸಲೆ ಬೆಂಏನುಮಾಮಹೇಶ್ವರನವೋಲಿ ಪುಷೋದ್ಭವಂ ರಂಜಿಪಂ | ಎಂದು ಸಕಲಬಂಧುಜನಂ ವಂದಿಜನಂಗಳಂ ಸ್ತೋತ್ರವುಂ ಮಾಡಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಂಬ5, ಜನಜಮುಖಿಯಂ ಭಯಂಬಿ | ಟ್ಯನುನಯದಿಂ ಮದುವೆಯಾದ ಪಾರ್ವ೦ ನಾ | ಶನನೊದೆದ ಬೊಮ್ಮ ರಕ್ಕಸ | ನೆನುತಿರ್ದಬಿಳಚಿ'ರಜನನನವರತಂ || ಈ ಪ್ರಪ್ಪೋದ್ದವನೆಂಬ ನು | ಹಾಪುರುಷಂ ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸಂ ಮಿಗೆ ಮಾಯಾ ! ರೂಪಿಂದೆ ದಾರುವರ್ಮಮ | ಹೀಪತಿಯಂ ಕೊಂದನಿನಳ ದೆಸೆಯಿಂದೊಲವಿಂ | ೧೩೦ - ಎಂದು ಜನಾನುವಾದಂ ನೆಗಟೆ ಬಲಿಕಲ್ಲಿಯ ಪರ್ವರೂಪಂ ನಟಿಸಿ ಮೊಗಮಂ ನೋಡಿ ನಿಜಾಕ್ಷಿ ಲಲ್ಲೆ ನುಡಿಯಂ ಕೇಳಯಿಂ ಕರ್ಣನಾ। ವಗಮೊಂಗವನಪ್ಪಿ ತೋಳ್ಳಧರೋದ್ಯತ್ಸಾರವಂ ಪೀರ್ದು ನಾ | ೧o*