ಪುಟ:ಅಭಿನವದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ ಸಂಪುಟ ೧.djvu/೧೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ವಿದಯವಿವರಣಂ, - ದೀ ತಿ ಯ ಸ೦ ಪು ಟಿ ೦ ಪಟಾದಿಸಂಖ್ಯೆ, ಅಜ್ಝಮಾಶ್ವಾಸಂ, ಅಪಹಾರವರ್ಮಕಥಾವೃತ್ತಾಂತಂ # ನವಮಾಶ್ವಾಸಂ ಅರ್ಥಪಾಲಕಥಾವೃತ್ತಾಂತ ದಶಮಾಶ್ವಾಸಂ, ಉಪಹಾರವರ್ನಕಥಾವೃತ್ತಾಂತಂ ೯3 ಏಕಾದಶಾಶ್ವಾಸಂ, ಪ್ರವತಿಕಧಾವೃತ್ತಾಂತ ದ್ವಾದಶಾಶ್ವಾಸಂ, ಮಿತ್ರಗುಪ್ತ ಧಾವೃತ್ಯಾಂ ೧೩ ತ್ರಯೋದಶಾಶ್ವಾಸಂ, ನತ್ರಗುಪ್ತನಿರೋಪ್ರ ಕಥಾವೃತ್ತಾಂತಂ ೧೯೩ ಚತುರ್ದ ಶಾಶ್ವಾಸಂ, ವಿಶ್ರತಕಥಾವೃತ್ತಾಂತಂ (ಅಸಂಪೂರ್ಣ೦) ܩ ܩܘ ೧೯೬ 0

  • ಒಂದು ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಹಾರವರ್ಮನ ಕಥೆಯನ್ನು ನವಮಾಶ್ವಾಸವಾಗಿ, ಅರ್ಥಪಾಲನ ಕಥೆಯನ್ನು ದಶಮಾಶ್ಯಾಸವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.