ಪುಟ:ಅಭಿನವದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ ಸಂಪುಟ ೧.djvu/೧೩೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೨ ಕಾವ್ಯಕಲಾನಿಧಿ [ಆಶ್ವಾಸಂ . ಗೀರುತಿರರುಚಿಯಿನೆಸಗುಂ | ನಾರಿಯ ನಿಡುಬಾಸ ಕೋವಳಚ್ಛವಿಯಿಂದಂ | ಶಶಿಕಿರಣವುನಾಯಿ ! ಆಸೆಯಲಿ ಪೋಣಿಸಿದ ತೆ- ದ ಮುಕ್ಕಾಹಾರಂ | ನಸುಸೋಂಕೆ ಮುಗಿದುವೆಂಬಂ || ತೆಸೆಗುಂ ಕುಚಕಮಲಕುಟ್ಟಲಿಂ ಕೋಮಳಯಾ ಸಲ್ಲಲಿತವಿಮುಲಸುವನೊ | ಎಲ್ಲರಿಯಂ ತಳೆದು ಪದೆಪಿನಿಂ ಮೆಲ್ಲೆಲರಿ ದಲ್ಲಾಡುವ ಲತೆಗಳಿವೆನೆ || ಸೆಳ್ಳುಗುರಿಂದೆಸೆವುನವಳ ನಿಡುನಳಿತೋಳ್ಳೆ | ಇಂಬಿನ ಕಂಬುಗ್ರೀವಮಿ | ದೊಂಬರ ಮಾತಿರ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿಕಗ್ರೀವಂ ತಾ | ನೆಂಬುಪಮೆವೆತ್ತು ಶೋಭಾ || ಡಂಬರವುಂ ಪಡೆದುದವಳ ಕೋಮಲಕಂಠಂ | - ಅನುರಾಗರಸವಿಲಾಸಿನಿ 1 ಯಿನಿಯನ ಮೇಲ್ವಾಯಲೆಂದು ತದನನಿಕೇ | ತನದ ಪೊಸಂತಿಲೋಳರ್ದಶ | ಳನೆ ಸತಿಯೊಳು ಟಿ ಯು ಕೆಂಪು ರಂಜಿಸುತಿರ್ಕುo | - ವದನನಿತಾಂಬುಜದೊಳೆ ಕೊಂ || ಕದಂತು ತರತರದ ಶೋಣಿಯಿಂದೊತ್ತ ವ ವ | ಜ್ಯದ ಕೇಸರಮೆಂಬಸವೆ : | ಪದೆದುವೆನಲೆ ಮನೆ ಪ್ರವವಳ' ದಂತದ್ಭುತಿಗಳೆ | ಕೈಳೆಯನಲೆಯಲೆ ಸವರೋ || ಚಾಣ ಕುಸುವಾಸ ವಿತತಿಯಂ ವಸನ ಲಸ ಟ್ಯಾಣಮೆನಲೆಸೆಯುತಿರ್ಕುo | ವಾಣಿಜ್ಞಾಧರೆಯ ನುಣ್ಣುವೆ ಕಪೋಲಂ ! - ... ... ... ... ....