ಪುಟ:ಅಭಿನವದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ ಸಂಪುಟ ೧.djvu/೧೪೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಭಿನವ ದಕಳುಮರಕರಿತ ೧Jತಿ ~ - ನನೆಜಾಚಿದ ನರವಿಂದಾ | ನನೆ ಜಾಣೆಸೆಯಲೈ ತಿಲಿದು ಕಾಮನೊಳಗೆ ಕಾ ಈ ನಿತೆ ನಡೆನೊಲ್ಸಿ ವಿಟರಂ | ವನಿತೆಗೆ ಪೊಡಮಡಿಪಳೆಸವ ತನ್ನ ಯ ಸೊಬಗಿಂ | ಪಡ್ಡಳಿಯ ಪೊಗಸಿ ಬರುತಿ | ಪಡ್ಡ೪ಯಂ ಸೋವಿ ತಿಖಿದಳಾಪಡ್ಡ ಆಯೋಳೆ | ದೊಡ್ಡಲರಂ ಕಾಂತೆ ಕನ | M & < 1 ಲೌಡ್ಡಲನಂಗಂ ವಿಟರ್ಕಳಂ ಗುಜಮಾಡಿ - ಪುನ್ನಾ ಗದಲರ್ಗಳ ಜೀ ! ಪುನ್ನಾಗವಿಳಾಸಗತಿಯವೊಸ್ಸವನಂತೀ | ಕನ್ನೆ ಗಣನೆಗಳ ಪೂವ | ಕನ್ನೆಗವೆಂದೊಲ್ಲು ತಿದಳಂದುಸವನದೊಳೆ | ಬಿರಿಮುಗುಳೊಳ್ಳದುವೆಂದಂ | ಬಿರಿ ಮುದದಿಂ ಬನ್ನಿ ಕೊಯ್ಕೆನೆಂದಖಿಳಕಲಾ | ಧರೆಯರೊಡಗೂಡಿ ಬಿ೦ಬಾ | ಧರೆಯನುವಿಂ ತಿಬಿದಳೆಸೆವ ಮೊಲ್ಲೆಯ ಮುಗುಳಂ | - ಗುರುಕುಜೆ ತನ್ನ ಯ ತೊಡವಿಂ | ಗುರುಕುಚದೊಳೆ ಕೊಯ್ದಳಂಗಜಂಗನುರಾಗಾಂ | ಕುರವಗ್ಗ ಅಸಲಿ ನಲವಿಂ || ಕುರವಕದತರಂ ವಿಳಾಸಿನೀಜನಸಹಿತಂ | ಪಾದಪರಿಚರಿಯಶಕದ | ಪಾದಪದೊಳೆ ಕೊಯ್ದಳೆಪ್ಪೆ ಗೊಂಚಲುಗಳಂ | ಕಾದಲರನಂಗನಿದಿರೊಳೆ | ಕಾದಲವಳೆ ತನ್ನ ನೆನಗೆ ತನಗೆಂದಾಗಳ | - ಏಕಚಂಚನ್ನು ದೆ ಕ೪ಾ | ಏಕಚಂ ವಣಿಯ ಫಲವನಾಯತಿ ವಿಟಜೆ |

$ 3 *