ಪುಟ:ಅಭಿನವದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ ಸಂಪುಟ ೧.djvu/೧೬೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೧೫೦ ಕಾವ್ಯಕಲಾನಿಧಿ [ಆಶ್ವಾಸಂ ಮುದದಿನವ ವಿಳಾಸಮೆನಲಪ್ಪಿ ತದೋಪವನೀಲ ತುಂಬಿಸಲೆ || ಸದನಳರಾಗವುಂ ತಳೆದು ತಾಂ ಮುಗುಳ್ದನುನರಾಧಿಪಂ 1 ೨v ಅಂತಾಳುವನಕೋಶವಂ ರಾಜವಾಹನನಿಂ ಸೂಚನಮಾತ್ರದಿಂದದ ಅವಂತೀಸ®ಂದರಿ ಶ್ರೀಮದಶೇಷಸದ್ದುವನಕೋಶಮರೆಯುವಂತಿನಿ ಇಂದರೀ | ಕಾಮಿನಿ ರಾಜವಾಹನೃಪನಿಂ ಸಲೆ ಕೇಳ್ಮೆಲೆ ಭೂಪ ನನ್ನನಃ || ಪ್ರೇಮವೆನಿಪ್ಪ ನಿನ್ನ ನುಡಿ ಕರ್ಣರಸಾಯನವಾದ್ದನಂತಸ ಾ || ಖ್ಯಾಮೃತನುಂ ಸಮಂತು ಪಡೆದೆಂ ಸಕಲೇಂದ್ರಿಯಸಖಿಸಾರನುಂ | ಆದೊಡಮಾಂ ನಿನಗೆ ಮಾಕ್ಷಿ ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರಮಾವುದುಮಿಲ್ಲದೊಡಂ ಶಾರದೆ ರಂಜಿಸಿರ್ಸ ಮುಖಪಂಕಜವುಂ ಸಲೆ ಲಷಿನೀ || ಪೇರುರಮಂ ಸಪತ್ನಿ ಯರಯತ್ನದೆ ಸೋಂಕಿದ ತಾಣವೆಂಬ ಲ | ಜ್ಞಾರಯವಿಲ್ಲದಾಂ ಮುಗುಳು ಚುಂಬಿಸಿದಳ್ಳುವ ಧೈರ್ಯವಂ ಮಹೋ? ದಾರದೊ೪ಕ್ಷಿಸೊಲ್ಲು ನೃಪನಂದನ ನಿನ್ನ ಗುಣರ &SVಎಂ | ೩೦ ಅಂತೆಂದು ಈತನ ಸಖ್ಯಾಮೃತಸಂ || ಪಾತಕ್ಕಿದು ತಾಣವೆಂದು ತಾನಾಧರನುಂ ! ಪ್ರೀತಿಯಿನೊಪ್ಪಿರೆ ಚುಂಬಿಸಿ | ನೂತನಸಖ್ಯಕ್ಕೆ ತಾನೆ ನೆಲೆಯೆನಿಸಿರ್ದಳೆ | ೩೧ ಕುಡಿಯಿಡುತಿರ್ಪ ಕಲ್ಪಲತೆ ಕಲ್ಪ ಕುಜಾಗ್ರಮನ 2ುವಂತೆ ನಾಣ | ಸಡಿಲೆ ಕುಮಾರನಂ ಭುಜಲತಾಯದಿಂ ಬಿಗಿದಪ್ಪಿ ಪೆಂಪಿನಿಂ || ಪಿಡಿದಧರಾಗ್ರನಂ ಸವಿದು ಮತ್ತೆ ರತೋತ್ಸವದಿಚ್ಛೆಯಾಗೆ ನಾ 1 ಬ್ದುಡುಕುವ ಕಾಂತೆಯಂ ಮಗುಳು ತಾನಮರ್ದಪ್ಪಿದನುರ್ವರಾಧಿಪಂ||೩೦ ಅಂತು ಮುಗುಳು ಮುಗುಳನೇಕಕರಣಂಗಳಿಂ ಕಾನಕಲಪನುನೆಡರ್ಟಿ ನೆಗೆದ ಕುಚಂಗಳೊಡ್ಡಅದು ಚಪ್ಪಲರ್ದಿವಿ್ರನನುಂಗನುಂಗದೊಳೆ | ಸೊಗಸುವಿನಂ ಪೊಗರೆ ಮಿಗುನ ತೋಳೆ ನಳಿತೋಳ್ಳನರ್ಕೆ ವೆತ್ತಿರಲಿ!