ಪುಟ:ಅಭಿನವದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ ಸಂಪುಟ ೧.djvu/೨೦೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


thy ೯೩ .ಕಾವ್ಯ ಕಲಾನಿಧಿ [ಆಶ್ವಾಸಂ - ಇವ್ರ ಮೊದಲಾಗಿ ಸುವಿಧದ ನೆತ್ಯವನಾಡುವೆನೆಂದೆನ್ನ ° ಕರಳಲಾಲ ವಿಮುರ್ದಿಕ್ ನೆಂಬ ಸಾವುಗೆಕಾಲಿನ ವೆಗನುಂ ನೋಡಲಾತಂ ಅರ್ಥಮನೆ ಬುದುಂ, - ಹಲಗೆಯನಳವವರಿದಿಟ್ಟಾ ! ಗಳ ಮೆಯ್ಗಕ್ಕಯುಗಳಮಂ ಢಾಳಿಸಿ ಮೇ R ಲೆನಿಸುವೊಡ್ಡವಂ ನುಡಿ | ದಳಳಪಿಲ್ಲಗೆ ಜಜ ಗಾರಂ ಕಳಗೊಂತೆಂ | ఆల్లిం బరం ತಾಗುವ ದಾಯನಂ ತಡೆವ ತಪ್ಪಿದ ಸಾರಿಯನೊಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳs ಗೆ | ಲ್ಯುಗದೊಡ್ಡನೇವಿಸುವ ಮೆಯ್ಯರ ಕ್ಷಮನೊಯ್ಯನೆತ್ತಿ ಕೈ || ವೇಗದೊಳಾರ್ದು ಢಾಳಿಸುವ ಹಾವುಗೆ ಸಾಕೆನಲೇ: ಬಿನ್ನಣ | ಕ್ಯಾಗರನಾಗಲಾಂ ಸದೆದು ನೆತ್ತಮನಾಡಿದೆನುರ್ನರಾಧಿಸು | F8 - ಪ್ರೊಡಶಸಹಸ್ಯವಿತ್ರ 1 ಕ್ಯಾಡಿಯದಂ ಗೆಲ್ಲು ಹಾವುಗೆಗೆ ಕಿಮಿದಂ ಕೋಲ | ಡಾಡುವವರ್ಗo ಕಿಯಿರುವ 1 ನೀಡಾಡಿ ಬಕ್ಕಮಿಕ್ಕಾದ ಕಂಡೆಚೆಂ ! ಅಂತೇಲಿಡಂ, ಹಾವುಗೆಯಾದ ವಿಮರ್ಶಕ | ನಾವಾಸಕ್ಕೆನ್ನನ ಯಂ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ರಸಂ | ತೀವಿದ ಭೋಜನದಿಂ ಸಂ | ಭಾವಿಸೆ ಬಳಿಕವನೋಳಾಯ್ತು ಮಿತ್ರಸ್ನೇಹಂ || - ಅಂತಾವಿಮುರ್ದಕಂಗಮೆನಗಮುತ್ಸಂತಸೋಹಂ ಎಗಲಾತನಿಂ ಪುರದೊ ಳಗಣ ಲುಬ್ಬಕಗೃಹಂಗಳ ವೃತ್ತಾಂತವೆಲ್ಲವ೦ ತಿಳಿದಮಕದಿವಸಂ ಕಮಳಳವಾಂಡವರಿಯ ಭಾಸ್ಕರದೀಪಿಕ ನಂದೆ ವಸ್ತುಭೇ | ದವ ನಖಿಯ ಬಾರದವೊಲುಬಿಣದ ಕಲೆ ಸರ್ಬಿ ದಿಕ್ಕನಾ | ಕ್ರವಿಸಿ ಕಳಂಗಿ ಕಲಿಸಿ ಸೂಚಿಗೆ ವೇದ್ಭಮನಕ್ಕೆ ಮರ್ತ್ಸ'ದೃ || ಕ್ಯನಳನಿರೋಧನುಂ ಪಣಿಧುಗೇವೋಂ ತಿಮಿರಾತಿರೇಕನಂ # ೯೭

೯. 1 #r - 8