ಪುಟ:ಅಭಿನವದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ ಸಂಪುಟ ೧.djvu/೨೦೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


04 'ಕಾವ್ಯಕಲಾನಿಧಿ [ಆಶ್ವಾಸ ೧೦೫. ಸುಪಲ್ಲೊಳಗಿಂ ಕಟಾಕ್ಷರುಚಿಯಿಂ ಚಂಚನ್ನ ಖಜ್ಯೋತ್ಸೆಯಿಂ! ವಿಲಸದ್ರೂಪಣರತ್ನ ದೀಧಿತಿಗಳಿಂದುರ್ಬೆಟ್ಟು ಸರ್ಬಿದ್ರ ಕ .. ಅಲೆಯಲ ನಾಂಕರಿಸುತ್ತನೂನಶಶಿರೇಖಾವಿಭವಂ ಕೂತು ಕೋ ! ಮಲೆಯಾಯ್ತಂಬಿನವೆಪ್ಪಿ ಬರ್ಸ ಸತಿಯಂ ಕಂಡೆಂ ಕಳಾವಲ್ಲಭಾnew - ವುತ್ತಂ ಪಲಿ ಗಲ್ಲಂ ನತೆ ! ಮುತ್ತಿನ ಕನ್ನಡಿಯ ಪಡಿಯ ಕಾಂತೆಯ ಚ || ಲೈಳಕಂ ಭೂಮಧ್ಯಂ || ಬಿತ್ತರವೆನಿಸಂತು ಘನಧನುರ್ಗುಣದಿಂದಂ || - ಅಂತಿರ್ದ ಕಾಂತೆಯಂ ಕಡವಳo ವಿಚಾರಿಸುವೆನೆಂದನ೪ದಿರ್ಗೆ ಮಂದ ಪೋಗದಿರೆಂಬುದುಂ; - ನೀನಾರಾಂ ಕಳ್ಳನನ || ಲೈನಂ ವಾಡ ವೇಟ್ಟದೊಂಗಾಗಳ ಚಂ | ದಿನನೆ ತೋಡವಿನ ಪೆಟ್ಟಯ | ನಾನಂದದಿನೀಯಲಾಂ ಬುಕ್ಕಿಂತೆಂದಂ ! ಆರ ಮಗಳೆ ನೀಂ ಸೆಸರೇ ನಿರಾತ್ರಿಯೊಳೆಲ್ಲಿಗೆಯ್ದ ಗಸೆಯೊರ್ಬಳೆ ನೀ | ರೇರುಹಲೋಚನೆ ಸೇಜ್ ವಿ || ಸಾರದೊಳೆನಗೆಂಗೋಡಾಕೆ ಮಗುಂತೆಂದಳೆ | ೧೦೫ - ನೆಗಳ್ಳಾ ಕುಬೇರದನ | ಮಗಳಾಂ ಕುಲಶಾಲಿಕಾಬೈಯನ್ನ ನನ್ನ ! ಬಗೆ ಮಿಗೆ ಧನಮಿತ್ರಂಗಿ ! ತ್ತು ಗಡೀಗಳ ಕುಡುವನಲ್ಲಿ ಸೆರ್ಗೆನ್ಮುಟ್ಟಂ | - ಧನಮಿತ ನರ್ಥವಂ ವಂ ! ದಿನಿಕಾಯಕ್ಕಿತ್ತು ಬಡವನಾಗಲೋಡಂ ಭೂ | ಜನಮೊಗ್ಗುದಾರಕಂ ನಿ || « ನಾಮಮಂದಾತನಂ ಫ್ರೆ.ಗಸರಿ'ಗಳ | ೧೧&' - * ೧೬ o೩೧