ಪುಟ:ಅಭಿನವದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ ಸಂಪುಟ ೧.djvu/೨೦೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ತಿ

೧೧8 ಆವೃಕಳನಿಗಿ [ಆಶ್ವಾಸಂ ಅ೦ತು ಫರಾಕಾರರ ಕಾರಿರುಳ ಧೋರೆಗೆ ಬರ - ತಳಅರಬ್ಬ ರನುಂ ಕೇಳ್ಳ, ಮೃಗಶಾಬಂ ಮಿಗೆ ಕಾರ್ದ ! ಲಗರ್ಜಿತಕ್ಕಂಜ'ವಂತೆ ತದಾತಿಯೊಳು || ಮೃಗಶಾಬನೇತ್ರೆ ಬರ್ತಿದ | ಗಣಿತಕ್ರರರಕ್ಷಕರ್ಕಳಬ್ಬರಕಾಗಳ್ || ೧೧೩ ಅಂತಾಕೆಯಂಜಿಕೆಯುಂ ಕಂಡಾಂ ಪೊಗದಿಲ್ಲಿಗೊಂದುಪಾಯವುಂ ಎಗೆ ಯಳಂದಾನಾಕಿ೦ತೆಂಗೆ:- ಉಂಗಂ ಪಿಡಿಜೆಯನನು | ಕರಿಸಿ ಬಬಿಲ್ಲ೦ತೆ ಪಶೆಯು ಮರೆಯಗೊಕೆ ಗು | ರ್ಮರಣಾಕಾರಗೊಳಿಸೆo | ಪರವಶನಾದಂತಿರೋಗಿಯುಸಿರ್ಗೆ ಗೆದಿಗಳೆ | ಎಂದವಳ್ಳಿ ಪೇಟ್ಟು ನೊರೆ ಬಾಯೊ ಸುತ್ತಿ ಕಣ್ಣಳೆ ಮುಗಿದುನಿರೆನಸುಂ ಛೇದಿಸಲಾರರಣ ತು | ಬ್ಬರಿಸಿ ಬಿಕ್ಷೆ ಬಸಿರ್ಗೊಳುಗಿ ತನು ಬಲಿ೦ತಿರಿ ಪೊಂಗು ವೇಮಾಲ ತರವುಂ ಕೈಕೊಂಡು ನೋಪ್ಪರ್ಗಕಟ ಭುಜಗದಪ್ಪಾಂಗನಾಗಿ ರ್ದ ನೆಂಬಂ ) ತಿರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಕೆಕಿಸೆ ಸತಿ ಕೆಲಗೊಳಿ ಧರ್ತಿ ನಿಂ ರಾಜತಾ || იი პ$ ಅಂತಿ :ರ್ತಿ ಸಮಯಗೊಳಿ ತಳವಾಏಠ ಮುಟ್ಟಿನಂದು ಕುಸುಮಕೋ ಮಳಯಪ್ಪ ಕೊಮಳೆ ಯ ಕೆಲಗೊರ್ವ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಂ ಬಿಟ್ಸ್ರ್ಗೆನ್ನ ಕಂಡಿದ್ದೇನೆಂಬುದುಂ, ಕಡುಗೆಂಪೊಪ್ಪುವ ರಾಜಧಾನಿಯಿವಮೊಳೆ ನದ್ವಿದ್ಯೆಯಿಂದರ್ಥನಂ | ಪಡೆವೊಂದಾಸೆಯೋಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರಲಗೊಂಗುಗೊರೆಗಂ ಬ ನಿಂ | ವಿಡಿಯಲೆ ನಾಯಕನಿಂತು ತೀರ್ದನಸುನಂ “ಕಬಣ್ಣದಿಂದ ಗಾ || ರುಡನಂ ಬಲ್ಲವರೆ ಎಂದು ಕೆಣೆದಳ ತತ್ಕಾಂತೆ ಇದೂಭಾಗದೊಳೆ | ೧೮೬ - ಅಂತು ಪೊರ ಕಾಂತೆಯೂನರ್ತರನನುಂ ಸಂತೈಸಿದವರೊಳ್ಳಿ