ಪುಟ:ಅಭಿನವದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ ಸಂಪುಟ ೧.djvu/೨೧೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಕಾವ್ಯ ಕಲಾನಿಧಿ [ಆಶ್ವಾಸಂ ಎಂದು ಬಿನ್ನ ಸಂಗೆಯ್ಯಲರಸಂ ರಾಗವುಂಜರಿಯಂ ಝಂಕಿಸಿ ನಿನ್ನ ವೇ ಶ್ರಾಧರ್ವುದೊಳಿರೆಂಬುದುನುವಳಿಂತೆಂದಳೆ:- ಲಲಿತಶರೀರವನೊಂದಂ | ಪಲಬರ್ಗಾo ಮಾಮಿವಂದವೆಂತೆಂಬೊಲವಿಂ | ಕುಲಪಾಲಿಕಾಸ ಕಾರದಿ | ನಿಳಶ ಜೀವಿಸುವೆನಲ್ಲದಿರ್ದೊಡೆ ತಿರ್ವೆo | ೧೩8 - ಎಂದವಳೆ ಗಾಢಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯಂ ಮಾಡಲರಸನೆಂತಾನುಂ ತಿಳಿರಲಖಿಯುಗ ವಣೆ ತನ್ನಿಚ್ಛೆಯೋಳರ್ಕೆಂದವರಂ ಕಳಿಪಲೆ ಮುಗುಟ್ಟು ಮಾಧವಸೇನೆಯಿಂ ತೆಂದಳಿ: - ದೇವರ ಚಿತ್ರವಿದುದಿನ ೪ಾವಂ ಪತಿಯಾಗಿ ಬರ್ಸನವನೊಲವಿಂದೆ || (ಾ ವಾಸದಿಂ ಮುಗುಳ್ | ನಾ ನೆಡೆಯುಂ ಪೊಕ್ಕೊಡವನತಿವಹಂ || ೧೭೫ - ಎಂದರರರಸನಿಂ ಕರುಣಂಬಡೆದು ಪೋದುದು ಕೇಳುವೆನೆಂದು ಧನ ಮಿತ್ರ ಸೇ ಸಮಯದೊಳೆ - ಜಳಜಂ ಮುಕುಳವನೆಯ 1 ಲ್ಕುಲಟಾಂಗನೆಯರ ಮನೋನುರಾಗಮನೆಯಲೆ # ತಳವೆಳಗಾಗಲೆ ಕೋಕಂ | ನಲವಿಂದಪರಾಜ್ಜಿಗೆಯ್ದಿ ದಂ ದೀನನಾಥಂ | ೧೭೬ - ಅಂತು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮಯವಾಗಲೋಡಂ ಕಿಲೆಯೊಳಾಂ ಕಾವು ಮಂಜರಿಯ ಮನೆಗೆ ವನಜಮುಖಿ ಕಾಮಮಂಜರಿ 1 ಧನಮಿತ ನ ಮನೆಯ ಚರ್ಮಭಸಿ ಕೆಯಂ ತಂ । ದನುನಯದೊಳಿತ ಸಂ ನಿ! « ನ ಜೆಯನೆನಗಿವುದೆಂದೆನುತ್ಸವದಿಂ | ಎಂಬುದುಂ; ೧೭೭