ಪುಟ:ಅಭಿನವದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ ಸಂಪುಟ ೧.djvu/೨೨೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


v] ಅಭಿನವ ದರಕುಮಾರಚರಿತೆ ೩೭ ೧ರ್v ಅಂತು ಬೆಳಿಗಾಗಲೊಡಮದುಂ ಸಂದೇಹವಾಗಿಯರಸಂ ಕಳ್ಳನಂ ತರಿಸಿ ಕೊಡೆಂದೊಡರ್ಥಪತಿ-ನಾಲ್ಗೆರಡುದಿನದೊಳೆ ತರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟ ಪೆನಂಬುದುಂ; - ಅನ್ನೆ ಗಮಿಾತನನುಖೆ ಬ | ಲ್ಪಿನ್ನಿ ಗಡವಿರೋಧದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಬಲಿ | ಕನ್ನೊ ವಿವನ ಕಲ್ಲೆರ್ದೆ | ಯನ್ನಿಷ್ಟುರಶಸ್ಸ ಹತಿಯೆನೆಂದನಿಳೇಶಂ | ೧vv ಎಂದು ಅರ್ಥಪತಿಯಂ ನಿಗಡನಿರೋಧಮಂ ಮಾಡಿಸಿದಂ, ಇಲಿ ಮಾ ಧವಸೇನೆ ಕಾವಮಂಜರಿಯಂ ಚರ್ಮಭ ಕೆಯ ಫಲವಂ ಪತೆಯ ಲೆಂದು ಅಪಲಾಪಿಸಿ ಕೊಂಡರ್ಥನ | ನುಪಚರಿಸಿ ವಿರೂಪಕಂಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಕ್ಕಿ | ರ್ದುಪನಿಧಿಯನೆಲ್ಲವಂ ದೈ | ನೃಪತ್ರದೊಳೆ ಕೊಟ್ಟರೆಲ್ಲರನಂತಾಗಳ | - ಆದನಾಂ ಕಂಡಿಚರ್ನಭ ಕೆಯಂ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವರೆಂದಮಿದು ಧನಮಿತ್ರನಂ ಕರೆದು ಚರ್ಮಭ ಕೆಯ ವಿಧಾನಂ ಕಾಮಮಂಜರಿಯ ಮನೆಯೊಳಗಿರ್ದಪುದೆಂದರಸಂಗೆ ಪೇಲೆಂಬುದುಮಾತಂ ಪೋಗಿ - ಕಳರಸ ಕಾಮಮಂಜರಿ ! ಯಾಲಯದೊಳೆ ಚರ್ಮುರತ್ನ ಮಿರ್ಪುದೋಲಗಖಿಂ | ಸ್ವಲವಿದಾನಂ ನಡೆದು | ದಾಲಿಸುವಂತೊರ್ಬ ದೂತನಂ ಕಳಪೆಂದಂ ! ಕಾಣಿಗೆ ಕಾಣಿಯನರ್ಚಿ ಪ || ಕೇಣಂ ಮಾಣ್ಣಿಗಳುಳ್ಳ ತನ್ನ ರ್ಥನನು 1 ಗ್ರಾಣಿಸದಿತ್ತ ಪ೪ಬಿ | ನಾ ಸಮುವಾಚರ್ಮಭಸಿ ಕೆಯ ಬಲವಿ || ೧೯೧. - ಅಂತೆಯಂತರ್ಧನಬಹಿರ್ಧನನಂ ಮುಸಲೋಲೂಖಸಹಿತಂ ವ್ಯಯಂಗೆ ಯು ಚರ್ಮಭ ಕೆಯಿಂದುಕ್ಕುವ ಬಹುಧನಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದೆಂದರಸಂಗೆ ಪೇದುವಾತನೊರ್ಬದೂತನಂ ಕಳಪಲವಂ ಪೋಗಿ ಬಂದು ೧೯Q