ಪುಟ:ಅಭಿನವದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ ಸಂಪುಟ ೧.djvu/೨೨೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


* ಕಾವ್ಯಕಲಾನಿಧಿ [ಆಶ್ವಾಸಂ ಎಂಬುದುವುದೇನೆಂದರಸ ಕೇಳೆ, ಮನದೊಳೆ ಕೊರ್ಪಸ್ಥದೊಳೆ ಮಾನತೆ ಬಗೆಯೊಳೆ ರೋಷಂ ಲಸ ದ್ರಾಕೃದೊಳಿ ಭ | ರ್ತೃನೆ ಚಂಡಮ್ಮವಿಪಣದೊಳನುನಯಂ ಪ್ರಖಿನೋ ಬರ್ಬು ದೂತಿ : ಜನರ್ದೊ ಚಿತ್ತಾನುತಾಪಸಿಯರತಿ ಮುಖದೊಳ ಕೋಪಮೊಪ್ಪಿ ಪೆಂಪ 1 ದ ನವೀನವಿ ಢಿಯಿಂದಂ ಪ್ರ ಯಕಹಮಾನೋಳಗಾಗಳಿ | ೦೧೧ ಆಪ್ರಣಯಕಲಪಪ ಪ್ರಗಿಲೋಳೆ ಶಿಶಿಂದಿನಂಬುಜಕ್ಕೆ ದುಗುಡಂ ನನಮೆಘದಿನಾಗಸಕ್ಕೆ ಕ! ರ್ಪ ಶನಿಯಿನದಿಗಳೆ ಭಯಮರ್ಘ ವಿಹದಿನುತ್ತಮುರ್ಗೆ ದು | ರ್ಯಶ ಮದಲೇಷದೀ ಬುಧರ್ಗೆ ದುರ್ಗತಿಯುಪ್ಪ ವೊಲೆನೊಳಾದುದಾ | ಶಶಿಮುಖಿಯಿಂದವೊಂದನಗುಣಂ ವಿಧಿಯಿಚ್ಚೆಯಿನುರ್ವರಾಧಿಪ | ೨೦೧೦ ಅದೆಂತೆನೆಸಕಸುಗಂಧಸಾರದೊದವಿಂ ಪೊರೆದುಮಗಂಧದಿಂದೆ ಕೌ | ತುಕವೆನಿಪ್ಪವೆತ್ಯ ತಿಳಿಗಳ್ಳನೊ ವ ಹೇಮಪತ್ರದೊಳೆ | ಸುಕರವೆನ ತುಂಬಿ ಸಗಿ ಮಣಿ-ರಸುತ್ಸವದಿಂದೆ ಸೀದಳು || ತ್ಸುಕವೆನೆ ರಾಗವ-೦ಜರಿಯದೊಂದು ದಿನ ಸೆಸರ್ವೆತ್ರ ಜೊನ್ನ ದೊಳೆ | ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಂಬಶ ಕಡುವುಗಳನೊಂದು ತಿಳಿವಟ್ಟನಿಟ್ಟೆ ಖೆಯ ಮೂಟು ಸೂಚ್ | ವಿಡಿಮಿಡಿವರ್ಧಮಂ ಕುಡಿದು ಚಪ್ಪಿ ದಿಕ್ಕಿದ ಸಣ್ಣ ವಿಾಂಗಳ | ಮಿಡಿತೆಗಳ೦ ಕುಂಕಿ ಮಗುಬ್cಟದೆ ಇನೆ ತೇಗಿ ಬಾಯ್ದೆಯ || ನೊಡೆಯನೆನುತ ದೇಲ ವೆ ಆದರೋ ಸಖಿಯರಿಮಧುಸನಗೊವಿಯೊಳೆ ಪ್ರಣ ಘನವಾಗೆ ಕೊಕ್ಕರಿಸಿ ಗುಗ್ಗುರಿಯಂ ಕೊಳೆಮಕ್ಕಿ ಮಿಕ್ಕಾದಲ! ಕೆಲದವರ್ಗಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ತಿಳಗಿಯಲೆ ಕುಡಿ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಲ್ಲಿ ಲಾ | ಗಳ ಕುಡಿದೆಣ್ಣು ಡೆಂಘ ಎಣಿಸಿ ಬಿ ನೆಲೆ ಸುಚಿದ ಲೈ ನಕ್ಕು ಕ | ಣ್ಣಳನರೆ ಮುಚ್ಚಿ ಮುಚ್ಚಿ ತೆರೆಯುತ್ತೆಸೆದರೆ ಮಧುಪಾನಕೋವಿದರಿಗಿ೦೧೫ " ಅಂತೊಂದು ದಿನಸವವರೆಲ್ಲರುಂ ಮಧುಪಾನವಂ ಮಾಡಿರ್ಪಾಗಳೆ ಪ್ರಣಯಕಲಹದೊಳಿ ನ೪ದಿರ್ದೆನ್ನ ರಾಗಮಂಜರಿ ಕಂಡು