ಪುಟ:ಅಭಿನವದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ ಸಂಪುಟ ೧.djvu/೨೪೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೬೦ ೩೦೧ ಕಾವೃಕಲಾನಿಧಿ [ಆಶ್ವಾಸಂ ಬಳಪದಿನಾಗಳಿ ಬರೆದೆಂ | ಉಳನೆಯ ರೂವಾತಿಶಯವನೆನ್ನ ಬಿವನಿತಂ | ೩oo ಅದೆಂತೆನೆ~ ತಳಿರಡಿಯಂ ನಯಂಬಡೆದ ಜಂಸ್ಥೆಯನೊಳ್ಳಡರ್ದೂರುವಂ ಮೃದೂ || ಜ್ಞSಳ ಕತಿಯಂ ಸುರುಳ ಸುಲಿನಾಭಿಯನೊಳ್ಳಡುವಂ ಕಳಪನುಂ | ಕಳಶಕುಚಂಗಳ೦ ಭುಲತಾಯನುಂ ಶಶಿಬಿಂಬವಕ್ಕನುಂ | ಡಳವುನಲಂಪಿನಿ' ಬರೆದೆನಂಗಡಚಿತ್ರಿಕನೋಜನಾದವೋಲೆ || ಅದು ಕುಸುವಾಸ್ಸ ಭಾಳ ಲಿಖಿತಂ ಶತಿಯೇಚ್ಛೆ ಯು ಸೀಮೆ ಚೈತನ | ಮೃದಯದ ಮಂತ್ರವೃತ್ತಿ ಮಳಯಾನಿಳನೊಪ್ಪುವ ಬೇವಾಸ | ಅದು ರತಿಯೋಲೆಬಾಗೃವುದು ಮೋಹನ ಮುತಿ-ಯೆನಲೈ ರಂಜಿಸಿ || ರ್ದುದು ಬರೆದಿರ್ದ ಚಿತ್ರವೆನಗಂ ಬೆಂಗಪ್ಪಿ ನೆಗಂ ಧರಾಧಿಸು ೩೦೦ ಅದಲ್ಲದೆಯುಂ, ಉರುತಗಮಂಚದೊಳೆ ಮಲಗಿದಂಗನೆಯಾಕೃತಿಯಂ ವಿಳಾಸದಿಂ || ಬರೆದು ತದಂಟ್ರಿಪಲ್ಲವ ಸಮಿಾಪದೊಳಂಗಜಕೇಳಿರಾಸೆಯಿಂ | ಕರಕಮಳ೦ಗಳ೦ ಮುಗಿದು ಕಾಲೈ ಆಗಿರ್ಪ ಮದೀಯಭಾವಮಂ | ನಿರವಿಸಿಯಾರೈಯೊಂದನೊಲವಿಂ ಬರೆದೆಂ ನೃಪರೂಪಚಂದ್ರನಾ ! ೩೦೩ ಅದೆಂತೆನೆ 8 ಆರ್ವೆ ! 11 ತ್ಯಾವರಮಾಣದ್ದಾಂಜಲಿ ದಾಸಜನಸ್ಯವಿವವಧ2 ವರ್ಧತೇ | ಸ್ಪಸಿಹಿ ಮಯಾ ಸಹ ಸುರತವ್ಯತಿಕರವಿನ್ನೆವ ಮಾ ನೈವಂ 1 - [ ಟೀಕೆ | ನಿನ್ನ ಯ ದಾಸಂ ಕೆಯ್ಯುಗಿ | ದುನ್ನ ತಿಯಿಂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ನಿದಂ ಸತಿ ನೀಂ ಕೇಳಿ | ನಿನ್ನೊಡನೆ ಸುರತಕಲಹದ | ಖಿನ್ನತೆಯಿಂಗೊಗಿ ಸುಖದೊಳೊಪ್ಪುವ ತೆನಂ | ೩೦ತಿ ಎಂಬಿದಂ ಬರೆದನಂತರು | 6