ಪುಟ:ಅಭಿನವದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ ಸಂಪುಟ ೧.djvu/೨೪೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


38 ಕಾವ್ಯಕಲಾನಿಧಿ [ಆಶ್ವಾಸಂ ಹನವನಲಂಪಿನಿಂ ಕಳಿಸಿ ತತ್ಸಮಯಕ್ಕತಿತೀಘ್ರಮಾರ್ಗದಿಂ | ಮನದೊಲವಿಂದೆ ರ್ಬುದೆನುತೋಲೆಯನಟ್ಟಿದನಂಗಭೂಭುಜಂ ! ೩co ಅಂತು ತನ್ನ ಮಿತ್ರಕ್ಷತ್ರಿಯಗೆತಕ್ಕೆ ಪತ್ರವಂ ಕಳಿಸುತ್ತಲೆ ತನ್ನಿ ದವಮಾನಿತನಾದ ದೂತಂ ತನಗಾದ ಮಾನಹಾನಿಯಂ ತಂಡವರ್ಮಂಗೆ ಪೋಗಿ ಪೇಟೆ - ಗಿರಿಯಂ ನುಂಗುವ ತಾರೆಯಂ ತಿಖಿನ ಧಾಭಾಗಮಂ ಪೋ೭ ಸಾ|| ಗರಮಂ ತುವ ಚಾತುರಂಗಬಲದಿಂ ಸಾರಂಭಮಂ ತಾಳು ನಿ ! ರ್ಭರದೊರ್ದಪ್ರದ ಚಂಡವರ್ಮನಬಲಾಸಂವಾಂಛಿಯಿಂದಂಗವೂ || ವರನಂ ವುತವೆನೆಂದು ಬಂದನವಟಿಂ ಚಂಪಾಪುರಕ್ಕಾಕ್ಷಣಂ | ೩೦೧ ಅಂತು ಬಂದು ದಲಿದುಬಿವಾಯ್ಸ ವೋಲೆ ಸಕಲಸ್ಯೆಯುತಂ ಛಲಿ ಚಂಡವರ್ಮನಾ ! ಗಳ ಮುಳಿದಂಗಭೂಪತಿಯ ಸತ್ವವನೊರ್ವೆಯ ಸೂರೆಗೊಂಡು ಕಾ ಆಳ್ವಳ ತಿಕೋಪದಿಂ ಪಿರಿಯು ಸಂಕಲೆಯುಂ ಮಿಗೆ ಸಾಟಿ ತನ್ನ ದೋ ! ರ್ಬಲದನಲೇಪದಿಂ ಮದುವೆ ಮುಳ್ಗನಂ ತಳೆದಿರ್ದನಾಖ೪೦ | ೫೦೦ ಅಂತು ಚಂಡವರ್ಮನಂಗರಾಜನಂ ಭಂಗಿತನಂ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನಮುಂ ಚಾಲಕೆಯಂ ಮದುವೆಯಾಗಲನುಗೆ ಅವನ೦ಬಾಲಿಕೆಯೊಳೆ ವಿವಾಹಸುಖಮಂ ತಾಳಿರ್ವನೆಂಬೋದು ಕಾ ! ವಿಶೇಷಕ್ಕತಿಕೊಪನುಚ್ಛರಿಸಲಾಂ ಮುಂ ಕಂಡು ಕೂತಿರ್ದೆನಾ || ಯುವತೀರತ್ನ ಮಿದೆನ್ನ ಭೂಪ್ರಣಮೆನುತ್ತಾ॰ ನಿಯಂಮಾಡಿಯೊ || ಪು ವಿನಂ ಕಂಕಣದಾರನುಂ ಕರದೊಳಂ ತಾಂ ಮನೊರಾಗದಿಂ | ಅಂತು ಕಂಕಣಧಾರವಂ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಧನಮಿತ್ರಂಗಿತೆಂದೆಂ:- ಏಗೆಯು ಚಂಡವರ್ವುನ | ನಿಗಳೆ ತೀರ್ಚುವೆನಬರ್ಕೆ ತಾವಂಜದೆ ಚೆ | ಲ್ಲಾಗಿರ್ದುದೆಂದು ಪೆನು | ರಾಗದೆ ಪೌರರ್ಗೆ ರಾಗದಿಂ ಧನಮಿತಾ || ೩c8 ಎಣದಲ್ಲಿ ಮರಗೆ ಸೇ, «