ಪುಟ:ಅಭಿನವದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ ಸಂಪುಟ ೧.djvu/೨೪೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೬೬ ಕಾವ್ಯಕಲಾನಿಧಿ [ಆಶ್ವಾಸಂ ಮಿದು ಅಪಹಾರವರ್ಮ೦ ಪೇಡದಂ ರಾಜವಾಹನಂ ಕೇಳು ಶಿವಶಿವ! ಮರ್ತ್ಸಲೋಕದೊಳ ಪೂರ್ವವಗೋಚರಮಲೆ ಭಾವಿಸ | ನನ ಪರಾಕ್ರಮಂ ಬಗೆಗಮಾನುಷವಿಾತೆಯಿದಿಂ ತೊಲಿನಾ | ವವನತಿಸಾಹಸಂಬೆರಸು ಪೇಮೆನುತ ಪಹಾರವರ್ನನಂ || ನವಗ್ರಳಕಂಗಳು ಬಿಗಿಯಪ್ಪಿದನಾಗಳ'ಭಂಗವಿಕ್ರಮಂ ! ೩ &ಂ | ಗದ್ಭ | ೦ದು ನಿವಿಲುಧಜನಮನೋವನಜವನದಿವಾಕರಕಿರಣಪತಿಮಪ್ರಸನ್ನ ಶ್ರೀಮದಭಂಗವಿಟ್ಟ ಅಪದಾಂಭೋಜಮಮಧಕರ | ವಧಸೂದನನಂದನ ಸರಸಕವಿ ಚಂದರಾಜ ವಿರಚಿತಮಪ್ಪ ಅಭಿನವ ದತಕುಮಾರಕರಿತೆಯೋಳೆ ಅಪರ ರವರ್ನು ಕಾವೃತ್ತಾಂತ ಸ್ಮ ವಾಸಂ