ಪುಟ:ಅಭಿನವದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ ಸಂಪುಟ ೧.djvu/೨೬೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಅಭಿನವ ದರಕುಮಾರಚರಿತ ೩ Vo ಕೇಶಂ ಪೋಯೆಂದು ಧರಾ | ಧೀಶಂ ತನ್ನಾ ಪ್ರವರ್ಗವುಂ ಕರೆಯಿಸಿದಂ! Vo - ಅಂತು ಧೂರ್ತವರ್ಗವುಂ ಕರೆಯಿಸಿಯೋಲಗಂಗೊಟ್ಟರ್ದು - ಎನಸುಂ ತಾರಾವಳೀಕಾಂತೆಯ ವಿರಹದೊಳಂಗಂ ಬೆಳ ರ್ತುವ್ಯದಿಂ ದಾ | ನನಬಿಂಬಂ ಬಾಡಿ ಚಿತ್ರವೃಡೆ ಪಸರಿಸಿ ಚಿಂತಾಗ್ನಿ ಕೈಕೊಂಡು ಪು ಏಾ 1 ಸ ನ ಬಾಣ೦ ಮೆದ್ದಳೆ ಕೀಲಿಸವವಲಧಿಕೋನ್ಮಾದದಿಂ ಕಾಮುಪಾಲಂ ಮನದೊಣೆ ನುಂಗೆಟ್ಟು ಮತ್ತಂ ಧೃತಿಗಿಡದಿರವಂ ಕಂ ಡನಾನಿಂಹಪ್ಪಂ || v೧ ಅಂತು ಕಂಡು ನೆರೆದಿರ್ದೊಲಗದೊಳೆ ಕ | ರ್ತರನಿಸಿ ಸಂಜ್ಞೆಮಾಡಿ ರಾಜಕುಮಾರಂ || ಭರದಿಂದೆ ಕಾಮುಪಾಲನ | ನರವರಿಸದೆ ಪಿಡಿದು ಕಟ್ಟಿಸಿದನಾಕ್ಷಣದೊಳಿ || ಅಂತು ಕಟ್ಟಿಸಿ ಮಿಥಾಪಂಗಳನುಗ್ಗ ಡಿಸಿಯನಂತರಂ ಸಾಹಸವಿದನಂ ಸಾಮಿ || ದೊಹನನತ್ರಧನನಂ ನೃಪಾಲನ ಕನ್ಯಾ | ಮೊಹಿಯನುಟ್ಟು ಹಿಗಳಂ | ಲೋಹದ ಮೊನೆಯಿಂದೆ ಕಳೆಯಿಮೆಂದನಿಳೆ ಶಂ | v೩ - ಅಂತು ಭೂಮಿಗಾಲ೦ ಗ್ರಾಮಪಾಲರ ಕೆಯೋಳೆ ಕಾಮಪಾಲನಂ ಕು ಡಲವರೆ ಚೌವಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡು ವೋಗಿ ಕುಳ್ಳರಿಸುವುದನಾಂ ಕಂಡು, - ದೊರೆವೆನ್ಯಾ ಪಮಿತ್ರಂಗಿನಿತಳ ನಡಲುದ್ದೇಗಮಾಪತ್ಯಹಂ | ಬರೆ ಕಂಡಾಂ ಪಾಣದಿಂ ಜೀವಿಸುವುದುಚಿತಮಿ೦ದು ಮದ್ದೇಹಮಂ ಗೋ ! ಬ್ಬ ಗೊಂಡಾನೀಗಳಾಡುವ ಪೊಸವಗೆಯಿಂ ರಜ್ಞಾವಂ ಮಾ ಟ್ವೆನೆಂದ | 'ರಿಯಾಗಲೆ ಪೊರ್ಣಭದ್ರ ನಯನಜಲದೊಳಾಡುತುಂ ಸೇನೆನ್ನೊಫಿ | vಳ ಅಂತು ಪೂರ್ಣಛದಲ ಸೇ ವೃತ್ತಾಂತಮಂ ಕೇಳ್ತಾ ನಿಂತೆಂದೆಂ:-