ಪುಟ:ಅಭಿನವದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ ಸಂಪುಟ ೧.djvu/೨೯೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


8 ಕಾವೂ ಕಲಾನಿಧಿ [ಆಶ್ವಾಸಂ ಅಂತಬಿಳಜನನಾಶಈಂಬಡುತಿರಲಗುರುಚಂದನಕುಂಕುನುಕರ್ಪೂ ರಕಸೂರಿನಾದಿಸುಗಂಧವಸ್ತುವಂ ತಸರ್ವಪತಿಲಿಹಿಯವಾದಿಯೋ ಮುಧಾಮಂ ಶೃತದುಗ್ಗಪಶುವಸದಿರಸದ್ರವ್ಯವುಂ ಚೀನಿಮಹಾಚೀನಿದೆ? ವಾಂಗದಕೋಲಾದಿಪಟಿಕರ್ಮಮಂ ಖದಿರದೇವದಾರುನಿಂಬಲವಂಗಾದಿಸುಗಂ ಧಶುಪಚಯವುಂ ಹೋವಸಾಧನಂಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿ, ವನಜಮುಖಿ ವಿಕಟವರ್ಮನ | ತನುಸಾಧನವುಂ ಚಿತಾಗ್ನಿಯೊಳೆ ಬೇಳ್ತಾ | ವನಮಧ್ಯದಗ್ನಿ ಕುಂಡದೊ | ಳನುನಯದಿಂ ಬೆಳ್ಳೊಲ್ಲು ತತ್ಸಾಧನವುಂ | 8 * ಸಕಲಸುಗಂಧವಸ್ತುಗಳನ೦ಗನೆ ತದ್ದನವಧ್ರದೊಳೆ ಹವಿ | ಪ್ರಕರಮೆನ ಹೋಮಶಿಖಿಯೊಳೆ ಮಿಗೆ ಬೇಳೂಡೆ ಧೂನದೇ ದಿ | ಜೈ ಕರದೊಳುರ್ಬಿ ಪರ್ಬಿ ಬರೆ ನಿಶ್ಚಯದಿಂದನಿಶಂ ಸುಗಂಧಕ| ತುಕ್ರಮೆನಿಸಿತ್ತದಲ್ಲದೊಡೆ ಗಂಧಗುಣ೦ ಧರೆಗೆಂತು ಕಾರ್ದುದೋ | FX ಆಹೋವಧ್ರಮಸೊವುಂ ವೋವನುಂಡಲಮುಂ ದಿಶಾಮಂಡಲವಂ ಮಂಡಳಸಲದನಾಂ ಕಂಡು - ಭರದಿಂ ಬಂದೆನ್ನ ಮೇಗಾ ಳನವುಳಡಿಯಿಂ ಮೆಟ್ಟ ದೂಂಟಿಕ್ಕಿ ಹ ಸಾಂ| ಬುರುಹಾಗ್ರಕ್ಷೇಪದಿಂ ಬಾಗಿಸಿ ನಯನದ ಡಾಳಂ ನದೀಯಾಸ್ ದೊಳೆ ಸ | ರ್ಬೆರೆ ಮದ್ಭಂ ಬಳ್ಳೆ ಕಕ್ಷಂ ಪೊಗರನುಗುಳೆ ರಾಗಂ ತು ಅಂಕಿ ತಾನಾ ಧರಮಂ ತತ್ಕಾಂತೆ ಪೆಂಪಿಂ ಮುಗುಟ್ಟು ನಗು ವಳೆ ಚುಂಬನಂಗೆದ್ದಳಾಗ | ೯&. ಅಂತು ಚುಂಬನಂಗೆದ್ದ ನಂತರಮಿಂತೆಂದಳೆ:- ನೀನೆನ್ನೆ ೯ ಸೇ ಕ್ರಮ | ಮೇನುಂ ತಪ್ಪದವೊಲೆಸಗಿದೆ ಹೋವುಮನಿ | ೩ನೆಸಪುತರಕಾರವಿ | ಧಾನಮನೋಲ್ಲಂತೆ ನಾಲಿ ದೆಲೆ ಸುಕುಮಾರಾ | ಎಂದವಳೆ ಮುಗುಳ್ಳಾಲಿಂಗನಂಗೆ; ೯೩