ಪುಟ:ಅಭಿನವದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ ಸಂಪುಟ ೧.djvu/೩೦೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೧೦] ಅಭಿನವ ಗಕಕುಮಾರತತ ML , ೧೧೦ ತಹಲಿ ಮನಂತಪಲಿಗಳೆ | ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ತನ್ನೊಳಿರ್ದಪರಾಶ | ದತಮರನೊರ್ಬ ರನೊರ್ಬ ರೊ | ಇತಿಮಥನವನೆಸಗಿ ಕೊಳದವರೊಡಮೆಗಳಂ | ೧k ಪದೆಪಿ೦ದೆ ಧನಸನಂ ಸೆ | ರ್ಚಿದ ಪಂಡ ಕದೇಶಮ್ಮೆಲ್ಲಮಂ ಕಿಡಿಸೆಂದಾ | ಮೊದಲೊಳೆ ಪೇಚ್ಚೆನದಿನ್ನಾ | ಗಲೆಂದು ಸೇಬೈಂ ಮುಗುಟ್ಟು ಸಚಿವರೊಳೊಲವಿಂ | ಮಳೆಯೊಂದನಿಲ್ಲಿಗೊರ್ಬo || ವಣಿಗರಂ ತಂದನದದಿ ಮಲ್ಬಮನಿಂತಿಃ | (ಇದೊಳ್ಳೆ ಲಾಘವನಪ್ಪ | ತಣಿಯರಮಾಡುತ್ತೆ ಕೊಳುದೆಂದಾಂ ಪೇಟೆಂ || ೧೧೧ ಎ೦ದೀರಹಸ್ಯಕಾರವನೆಲ್ಲವನೆನಗೆ ಪೇಲನಂತರಂ ನಿನಗಿಂದಿನಿದಲೈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸೌಖ್ಯಂ ಜೀವನಂ ನಿನ್ನ ಪೂ ! ರ್ವನಿಬದ್ಧ ಸ್ಥಿತಿ ಪುಣ್ಯಪಾಪಫಲಮಿನ್ನೆಂತಿರ್ದುದಂತಿರ್ಕೆ ಪೋ | ಗೆನುತುಂ ತಳ್ಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋವುತಿಖಿಯೊಳೆ ತದ್ರೂಪನಂ ನೂಂಕಿ ಚಂ! ದನಕರ್ಪೂರಮನಾಂ ಬಿಸುಟ್ಟೆನದಹೊಳೆಕೌದೇಬಿದಂತಿರ್ಪವೋಲೆ!l೧೧೨ ಅಂತಾನವನಂ ಹೋವುತಿವಿಯೊಳೆ ನೂಂಕಲವಂ ಭನ್ನಾವಶೇಷನಾಗ ಲೋಡಂ, ಅತಿಸಾಹಸನಿಕಾ | ನೃ ತಿಯಿಂ ತದ್ವಿಕಟವರ್ಮಭೂಪನ ಮರಣ ! ಸ್ಥಿತಿಯಂ ಕಂಡಂಜಿ ಮನೋ | ಗತಚಿಂತೆಯೊಳೆಯೇ ನಡುಗಿದಳೆ ಸತಿಯಾಗಳೆ | ೧೧೩ ಅಂತು ಭಯಾತುರೆ ವಾಗುತ್ತು, ಒಂದು ಆದಿಯೊಳಂಗಜ೦ ಜನಕನಾಗಿ ಕರಿಂ ನಿನಗಿತ್ತ ನೆನ್ನ ನಿಂ || ದಾದರದಿಂದೆ ಹೋವುತಿವಿಸಾಕ್ಷಿಯೊಳೊಪ್ಪಿರಲೆನ್ನನಾಂ ನಿಜಾ |