ಪುಟ:ಅಭಿನವದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ ಸಂಪುಟ ೧.djvu/೩೨೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೧ಳಿ ೧೬. ಕಾವ್ಯಕಲಾನಿಧಿ [ಆಶ್ವಾಸಂ ಅಚಂದ)ಸೇನೆಗೆನಗೆ ವು | ಹಾಟೇತಃಪ್ರೀತಿ ಪೆರ್ಚಲಿಂಗಜನಿರ್ಬ | ರ್ಗಾಚಾಗೃನಾಗಿ ಮಂಗಳ | ವಾಚಕದಿಂದೊಂದುಗೂಡಿದಂ ಮುದಮೆಸೆಯಲಿ | - ಅಂತಾಚಂದ್ರಸೇನೆಗಮನಗಮುನ್ನೋನೃಸ್ನೇಹಂ ಸಂದಿರೆ, ಈಗಳ ಕಾಮುಕಭೀಮಧನನವಳಂ ತನ್ನೆಲೆಯಿಂ ನಿತೃಸಂ ! ಭೋಗಸ್ತಿಯನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂ ಮುತ್ಸಾ ವಿಪುತ್ರಂ ಕನ | ಲೈಗೆ ಕೋಲಲಾಗದೆಂದು ಮನದೊಳೆ ಕಟ್ಟೆವವೆಲ್ಲಿ ವೀl | ಸಾಗಾಂಧರ್ವದ ಸಖ್ಯದಿಂ ಮರೆವೆನೆಂದಿರ್ದಪ್ರೆನೀತಾಣದೊಳೆ | ೧೭ - ಮುದದೆಡೆಗೆ ದುಃಖದೆಡೆಗಂ || ಸುದತಿಯರ ವಿಯೋಗದೆಡೆಗೆ ಕೂಡಿರ್ದೆಡೆಗಂ | ಕದಡಿರ್ದ ಚಿತೆ ದೆಡೆಗಂ | ಪದೆಪಿಂದಂ ಬಂಧುವಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತರಸಂ | ೧v ಎಂದು ಕೋಶದಾಸು ತನ್ನ ವೃತ್ತಾಂತಮಂ ಪೇಟ್ಟಿ ಸಮಯದೊಳೆ ನೂಪುರದಿಂಚರಂ ನವಕ೪ಾ ಸಮನೂನ............... ! ...............ರತ್ನ ವಳಯಧನಿ ಚಿತ್ರ ಜಟಾಪಟಂಕೃತಂ| ವ್ಯಾಪಿಸಿದತ್ತು ನಾಲೆ ಸೆಯನೆಂಬಿನಮೊಂದೆಸೆಯಲ್ಕದೊರ್ವ ಶೋ ! ಬಾಪರಿಪೂರ್ಣೆ ಬಂದಳತಿಸಂಭ್ರಮದಿಂ ಪದೆದಲ್ಲಿಗಾಕ್ಷಣ೦ || ೧೯ ಅಂತವಳೆ ಬರಲೊಡಂ, ಶಂಕಿಸದೆ ಕೋಶದಾಸಂ | ಬೊ೦ಕೆನಲೆಟ್ಟವಳನಪ್ಪಿಯಂತಿಕದೊಳೆ ಸಂ || పిం శుళ్ళిరిసి ఒకశా | ತಂ ಕಡುವಿಂದಂ ಪೇಟ್ಟಿನೆನಗೆ ತತ್ಯಾತುಕಮಂ | ಅದೆಂತನೆ:- ನಿನ್ನೊಳೆ ಮುದದಿಂದಾಂ ಸೇ | ಟೆನ್ನ ಪ್ರಣಾಧಿನಾಥೆಯಾಕ ಕಳಾಸಂ |