ಪುಟ:ಅಭಿನವದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ ಸಂಪುಟ ೧.djvu/೩೩೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೧೦] ಅಭಿನವ ದಕಕುಮಾರಚರಿತೆ ೧ಳಿ! ܘܩ ಪನ್ನ ಗುಣೆ ಚಂದ ಸೇನೆ ಮು | ಹೊನ್ನ ತಸಭಾಗೃವಂತೆ ಭಾವಿಸು ಕಳೆಯಾ ? - ಎಂದಾಚಂದ ಸೇನೆಯನೆನೆಗೆ ತೋಯಿ ಮುಗುಳಾ ಕೆಯೊಳಾತನಿಂತೆಂ ದಂ:- ಸೀನನಿತಂಬಯಕೆ ಗುರುಪಯೋಧರೆಯಕೆ ನಳಿತೋಳ ಬಾಲೆಯರ | ಮಿಾನನಿಭಾಯರ ಕುಟಿಲಕುಂತಳೆಯರೆ ನವಕಂಬುಕಂಠಯಕ | ಮಾನಿನಿಯರೆ ಕೆಲರಿ ಮದನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯರಂತಿರೆ ವಿಂಧ್ಯವಾಸಿನೀ ಸ್ಥಾನಮನೆದರೆ ಪದೆದು ನೋಟ್ಸರ ಕಣ್ಣಳ ಪರ್ವಮೆಂಬಿನ ೨೨ ಅಂತು ನೆರೆದು ಬಂದ ತರುಣಿಯರ ನಡುವೆ ನಗೆಗಣ ಮಿಂಚಿನ ಗೊಂಚಲಂ ಮಿಗುವಿನಂ ಆರ್ಪಿo ಲಸದೋಣಿ ಕಾ | ರ್ಮುಗಿಲಂಗಿನಮಿಂದ್ರಚಾಪರುಚಿಯಂಭೂ ಪಾವತಿಜ್ಯೋತ್ಸೆಗಳೆ | ನಗುವಂತಿರ್ಪಿನಮಾತ್ರ ಯವನರಸಂ ತೇರೈ ಒನಂ ಧೂರ್ತರಂ | ಟೆಗಳಂತಂಜವಿನಂ ಪಯೋಧರೆಯದೊರ್ಬಳೆ ಕಣ್ಣೆ ವಂದಳೆ ನೃಪ || - ಅಂತಿರ್ದ ವಿಳಾಸಿನಿಯಂ ಕಂಡಿವಳಾರೆಂದಾಂಚಂದ್ರಸೇನೆಯಂ ಕೇಳುವ ೪ಂತೆಂದಳಿ:- ಇವಳ೮ ಕಂತುಕಾವತಿ | ಭುವನೇಶ್ವರಿಯೆನಿಪ ವಿಂಧ್ಯವಾಸಿನಿಗೆ ಮುಹೂ ... | ತೃವದಿಂ ಕಂತುಕಕೇಳಿಯ || ನವಿರಳದಿಂದೆಸಗಲೆಂದು ಬಂದಳೆ ನಲವಿಂ ! o8 ಎಂದು ಮುತ್ತಂ, ನಿಮ್ಮಯ ಕಣ್ಣಳ ಪರ್ವಮ | ನೆನ್ನರಸಿಯ ಸೆಂಡಿನಾಟದೊಳೆ ಪಡೆದೊಡೆ ನೀ | ವುಮೃಹದಿಂ ನೋಟೈಯೆನು | ತೆವಿರ್ಬರನಾಕೆಯೆಡೆಗೆ ಸಖಿ ಕೊಂಡುಯ್ಯತೆ | M ಅಂತಮ್ಮಿರ್ಬರಂ ಚಂದ್ರಸೇನೆ ರಂ: 'ಭೂವಿಗೊಡಗೊಂಡು ಪೋಗಲಿ ಆಗ ಕಂತುಕಾವತಿ