ಪುಟ:ಅಭಿನವದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ ಸಂಪುಟ ೧.djvu/೩೩೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೧೫೪ ೫೭ ಕಾವ್ಯಕಲಾನಿಧಿ. [ಆಶ್ವಾಸಂ - ಮುಳವಾಂತ ಪಡಗಿನವರ್ಗಳ 1. ಬಲಮಂ ತತಕ್ಷಣದೊಳಾಂತು ಕಿಡಿನಿದಸೆಂ ಮ | ಧ್ವಲದಿಂದೆನಗಿಕ್ಕಿದ ಸಂ | ಕಲೆಯಂ ಬಿಡಿಮೆಂದೊಡಾತನಾಗಳೆ ಬಿಟ್ಟಂ || ಅಂತೆನ್ನ ಬಿಡಲೊಡಂ, ಕಡುಕೆಯ್ತಾನಾರ್ಪಿನಿಂ ಬಿನ್ನಿಡಿದು ನಿಶಿತಬಾಣೋತ್ರಾಸಾರದಿಂ ಮಾ | ರ್ಪಡಗಂಪೂಣ್ಣೆಯ್ದ ಬೇಗಂ ತುಡುಕಿ ಸಿಡಿದು ಕಳ್ಳರ್ಕಳಂ ನೀಳ ನೇಣಿoಗಿ ಹೆಡಗೆಯಂ ಕಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರ್ದವರೊಡೆಯನೆನಿಪ್ಪ ತನಂ ನೋಡಲಿನ್ನೆo | ಪಡಿಮಾತಂ ಸೇಿನೆನ್ಮಾನಿಸರಿಪವೆನಿಸಾಭೀಮಧನ್ಮಾಂಕನಾದಂ | ೫v - ಅಂತಾಂ ಪಿಡಿದ ಪಡಗಿನೊಡೆಯಂ ಭೀಮಧನನಾಗಿರೆ | ಮಾಡಿತ್ತಂ ಪರಲೋಕದೊ | ೪ಾಡುತ್ತನುಭವಿಸರೆಂಬರದು ಪುಸಿಯಿಹದೊಳೆ | ನೋಡಲನುಭವಿಘ್ರದದು ದಿಟ | ಮಾಡಂಬರವೇಕದರ್ಕೆ ರಾಜಕುಮಾರಾ | - ಎಂದಾತನಂ ಮಟ್ಟ ಮೂದಲಿಸಿಯನಂತರಂ, - ಮುನ್ನೆ ನಗಿಕ್ಕಿದ ಸಂಕಲೆ 1 ಯಳ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ತುಡಿಸಿ ಕುಮಾರಂ || ಗಿನ್ನೆಗೆಯ್ನೆನುತ್ತುಂ || ಬಿನ್ನವಿಸಲೆ ಭೀವುಧನ್ನನೆರ್ದೆಗೆಟ್ಟರ್ದ | ಅಂತು ಕಳ್ಳರಂ ಗೆಲ್ಲು ಆತನಂ ಸಂಕಲೆಯೊ೪ಕ್ಕಿದುದರ್ಕೆ ಮೆಟ್ಟಿ ವಣಿಗ್ರರನನ್ನಂ ಮನ್ನಿಸಿ ಬಅಯಂ, ಸದದಕದಶನಂ ಟೆ | ಲ್ಯಾವಾತಾಂಬೂಲಮೆಯೇ ಸವಿಯಲೆ ತತ್ವಂ | ಪಾದನೆಗೆ ವಗರನ | ತ್ಯಾದರದಿಂ ಪಟನನೆತ್ತಿ ತಡಿಗೇ॰೨೦ದ೦| ಅಂತು ತಡಿಗೆ ಬರ್ಪಿನವಾಗಿ 10 ತಡಿಗಿಂದೊಂದು ಕಥೆಯಂ ನ್ನೆಗಂ, ೫ ೬೦ ೬೧