ಪುಟ:ಅಭಿನವದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ ಸಂಪುಟ ೧.djvu/೩೪೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


Mಳಿ ಕಾವ್ಯಕಲಾನಿಧಿ [ಆಶ್ವಾಸಂ

rv

ರ್v ಅ೦ತಿರ್ದನಂ ಕಂಡು ತೋಳ ಕಡುಸಿಂದರ್ಬ ದ | ಯಾಳು ಮಹಾಕೂಪದಿಂದೆ ಧಾನ್ಯಕನಂ ನೇ | ಸ್ಕೋಲಿಂ ತೆಗೆಯಲೆ ಬಂದಂ | ಗಾಳದ ನೇಣ ತೊಡರ್ದ ಮಾನವೊಲ ತಡಿಗಾಗಳ | ಅಂತು ತೆಗೆಯ ಧಾನ್ಯಕಂ ಪುನರ್ಜಾತನಾಗಿ, ಕೃಪೆಯಿಂದಂ ಪ್ರಾಣಮನೆ | ಲುಪಕರಿಸಿದವಂಗೆ ಮಾಲ್ವಿನಾವಂ ಕೇಳಿ ಪ್ರ | ತ್ಯುಪಕಾರವನೆಂದು ನಿಫಾ | ಧಿಪನವನಂ ಪಲವು ತೆಲಿದೊಳೊಲವಿಂ ಪೊಗಳ್ಳಿಂ || ರ್v ಅಂತು ಪೊಗು ಸಂತೋಷವನೆಯ್ದೆಯನಂತರ, ಅವಿರಳದೇಶಾಂತರಮಾ | ರ್ಗವಿನೋದದಿನೆಯ್ಲಿ ಧಾನ್ಯಕಂ ಬರೆವರೆ ಸಂ | ಭವಿಸಿದ ಮುದದಿಂ ದಾ ) | ಟವಿಗೇಂದಂ ಯದೃಚ್ಛೆಯಿಂ ಕೇಳಸುರಾ || ಅಂತು ಭದ್ರಾಟವಿಗೆ ಬಂದು ಕೇರಿಯ ಚೆಲ್ಪನಂಗಡಿಯ ಸೊಂಪನಿಳಾಧಿಪಗೇಹರಮ್ಭವಂ | ವಾರವಿಳಾಸಿನೀಗೃಹವಿಳಾಸವನೊಪ್ಪುವ ಸೂಳೆಗೇರಿಯಾ | ಕಾರವನಾನೆಸಾಲೆಗಳ ಸಂಭ್ರಮವುಂ ಪುರಮಧ್ಯದೇವತಾ || ಗಾರವಿಲೇಪನಂ ಪದೆದು ಧಾಕನೀಕ್ಷಿಸುತಿರ್ದನಾವಗಂ ! ಅಂತೆಲ್ಲೆಡೆಯೊಳೆ ತೋಚಲುತ್ತಿರ್ದ ಧಾನ್ತಕನಂ ಕೈತವಪತಿವ್ರತೆಯಪ್ಪ ಧೂಮಿನಿ ಕಂಡು ನೀತಿವಿಳಾಸವೃಪಾಲಂ | ಗೋತಪುವೆನಿವನನೀಕ್ಷಣ೦ ಕೊಲಿಸುವೆನೆಂ | ದಾತುರದೊಳೆಯಿ ದಳೆ ದು || ರ್ನೀತಿಯೊಳರಮನೆಗೆ ಧೂರ್ತ ರೂಮಿನಿಯಾಗಳ | fo ೯೧