ಪುಟ:ಅಭಿನವದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ ಸಂಪುಟ ೧.djvu/೩೫೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೧೦] ಅಭಿನವ ಕಳುಮಾರಚರಿತ ೧L೩ ತಿಳಗಂಜೆಯನೊಪ್ಪುವ ತಂ | ಗಳಸದೊಳಚೆದಿರಿಸಿ ದೊರಕಿದುಪದಂಶವನಾ | ಗಳ ಪಕಂಗೆಯೋಲೆಯೊಳಿ | ತಿಳನಿರಂ ತಳಿದು ವನಿಯನಾಗಳಿ ತೆಗೆದಳೆ 1 . ೧೩ ಅಂತಾಮಸಿಯಂ ತೆಗೆದು ತನ್ನ ದಾಸಿಯಂ ಕರದು ಏರ್ರನೆಗಗೀf 'ಮುನಿಯಂ || ಭೋರೆನೆ ಕೊಟ್ಟವರ್ಗಳತ್ತ ಕಾಸಂಗೀಗಳೆ | ಗೋರಸಮಂ ದೊರಕಿಸಿ ಕೊಂ | ಡೋರಂತಿರೆ ಬರ್ಪುದೆಂದು ಕಳಿಸಿದಳವಳಂ | 0 08 ಎಂದು ಕಳಪಲವಳಾಕಮದಿಂ ಸೈ ಹದವಮಂ ಕೊಂಡು ಬ | ಡಂ, ಶಕ್ತಿ ಕುಮಾರನಂ ಕರೆದು ಈ ತಿಂಗಳ ಬೆಳಗಿನ ದಾರೆಯು | ಸಂಗಡಮೆನೆ ಮೆರೆಯುತಿರ್ಪ ಗಂಜಿಯನಾಗಳ | ತೆಂಗಿನ ತಿಳವಟ್ಟಿಳಾ || ತಂಗೆಯೆದಳೆ ತೊಳಸಿ ತೊಳಸಿ ಸವಿಯಬ್ಬನೆಗಂ | ೧೦೫ ಅಂತೆಯಯಲಾಗಂಜೆಯಂ ಕುಡಿಯಿಡಂ ನೆರೆಯಮೃತರಸಕ್ಕಿನಿದೆ | ದೊರೆಗಟ್ಟುವ ಗಂಟೆ ಪೊಕ್ಕು ತತ್ತನುರಸವುಂ | ಪೋಲಿವುಡಿಸಿದಂತೆ ಬೆನರ್ಗಳೆ | ಪೋಲಿಪೋದುವವನ ರೋಮಕೂಪದೊಳಾಗಳ | ೧೩ ಅಂತವನ ದೇಹಂ ಬೆಮರಣೆ ಅರೆದಿರಿಸಿದ ನೆಲ್ಲಿಯ ಸ | ಟ್ಟುರುಳಯೊಳತಿಸಯಮದಾಗಲೆಣ್ಣೆಯ ಹನಿಯುಂ ಬೆರಗಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಳುತಂ || ಗಿರಡೀಗಳ ಮಿಂದು ಬರ್ಪುದೆಂದನಳಾಗಳ | ಚೀಷಿ ಅಂತಾತನಂ ವಿಾಖಲೆ ಕಳಪಿ, ಮನೆಯೊಳಡೆಮಾಡಿಯಿಡಿಸಿ ವಗುಟ್ಟು ತಂ ಬರಡಂ,