ಪುಟ:ಅಭಿನವದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ ಸಂಪುಟ ೧.djvu/೩೫೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


mto `ಕಾವ್ಯ ಕಲಾಡಿ [ಆಶ್ವಾಸ ಅಂತು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿಪರ್ತಗಳೆ ತನಗನುರಕ್ಕೆನತೆ ಮು | ನನುಕೂಲೆಯನ ಮೆಖಿನ ಭಿಕ್ಷುಕಿಯೊರ್ವಳೆ | ಮನೆಗೆ ಬರಲಾಕೆಗೆ ಭೋಲ | ಕನೆ ದುಗುಡವನಾಂತ ರತ್ನ ವತಿಯಿಂತೆಂದಳೆ |

  • - ಎನ್ನಿ ನಿದನೆನ್ನ ನೆಂದುಂ | ನನ್ನಿ ಸನೇನೆಂದು ನುಡಿಸನೆಕಾರ್ರವಾ॰ | ಮುನ್ನೆಸಗಿದ ದುಪರ್ಮಮೊ | ತನ್ನ ಯ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷಣ ಪೇಟೊಲವಿಂ !

೧೩೯ ಅದಂ ಕಂಡಲ್ಲಿಯ ವಿಳಾನಿನಿಯರೆ ರತ್ನ ವತಿಯೆಂಬವಣ ಮಾಣ್ಣು ನಿಂಬ ವತಿಯೆಂಬ ಪೆಸರಂ ಕೊಟ್ಟರೆಂದು ಭಿಕ್ಷುಕಿಗೆ ಸೇವಿಲವಳಂತೆಂದಳೆ:- ವನಜಮುಖಿ ರತ್ನವತಿ ನಿ | ೩ ನಿಯಂ ನಿಧಿಸತಿ ವಣಿಕ್ಸರೇನ ಸುತೆ ತ || ಇನಕಲತಾಬ್‌ಗೆ ಕೊಸ o | ನಿನಗನವಳ್ಳಂ ಸ್ವರೂಪವೆಂದೆನಿಸಿರ್ಕುo ೧to - ಎಂಬುದುವಾಭಿಕ್ಷುಕಿಗೆ ರತ್ನ ವತಿಯಿಂತೆಂದಳಿ:- ಆದೊಡೆ ನಿಧಿಪತಿಯ ಚಿತ್ರ ! ಸಾದದ ಮೇಲಿರ್ದು ಕನಕಲತೆಯ ಪೊಲಾ? ಸ | ಮೊದಿದೆ ಸೆಂಡಾಡುವ ಪೊ | ದರದಿಂದಲ್ಲಿಗಧಿರನಂ ಬರಿಸೊಲವಿಂ | ೧೪೧ ಅಂತ) ಬರಿಸಲೋಡಂ, ಸಂಡಂ ಭೋಂಕನೆ ಕಾಂತನ | ಮಂಡೆಯೊಳಾಂ ವೆಲ್ಲನಿಡಲೊಡಂ ನೀನಾಗಳ | ಕಂಡಾಸತಿಯೋಲವಂ ನೀಂ | ಕೊಂಡುಯ್ದೆಲ್ಲಿಂದೆ ಕನಕಲತೆ ಖಂ ಬೇಗಂ || ೧೪೦ ಎಂದು ನೀಂ ಪೇಡಾತನೆನ್ನ ಕನಕಲತೆಯೆಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದಿಲ್ಲಿಂದಂ