ಪುಟ:ಅಭಿನವದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ ಸಂಪುಟ ೧.djvu/೪೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


'4) ಅಭಿನವ ದರಕುಮಾರಚರಿತೆ 1 R೫ - ೫೬. ಅಡಿಗೆರ್ಮೆ ಬೆಚುತುಂ ಕ ! ು ಡಿವೆಳಗಿ ಮರ್ಬನೋಡಿಸುತ್ತು ೦ ಮನದೊಳೆ | ಗುಡಿಗಟ್ಟುತ್ತಿರುಳೊರ್ಬಳ | ನಡೆ ತಂದಳ ಕಾಂತೆ ರತ್ನ ಶೈಲಕ್ಕಾಗಳಿ | ಶೋಕಾವೇರಂ ಹರ್ಷೋ | ಪ್ರೇಕಂ ಭಯರಸವನೊತ್ತಲಪ್ಪುದಂ ಮ | ತಾ ಕಾನನವುಂ ಕಳೆದನ ೪ಕಾಕಿನಿಯಾಗಿ ರತ್ನಗಿರಿಗೆಯಂದಳೆ | ಅಂತು ಬಂದು ರತ್ನಗಿರಿಯಂ ಪೊಕ್ಕೆಲ್ಲರಂ ಕರೆಯಿಸಿ ಇಂದುಕಳಯಾಂತರಣದೊ f. ಳೊಂದಾಲದ ಮರದ ಬೀಜಿಗ್ಗಿನೊಳರಸಂ | ಸೌಂದನಚುತನಲ್ಲಿರ್ದಸ | ನೆಂದೆಲ್ಲರ್ಗುಂರ್ದಳಟಲೆ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದಂ | ೫೭ ಅಂತುಣರ್ವುದುಂ ಸತಿರ್ವ ಸಂತಸಂಬಬಟ್ಟು, ಪರಜನಪರಿಜನ ಬೆರಸು, - ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯಮಾಯೇನಲವ || ನೀತಳಮೆಂಬಂತೆ ಮೆಟೆಯ ಕರದೀಪನಸಂ | ಖ್ಯಾತಂ ಜನವೈ ತಂದ ತ್ಯಾತರುವಿನೊಳಿರ್ದ ನೃಪನನಿದಿರ್ಗೊಳಲೋಲವಿ || ೫v ಅಂತು ಪೋಣಮಟ್ಟು - ಇುತಿನಿಕರದಂತೆ ಶಾಖಾ | ನಿತದಿಂ ಸೇನಾಗ್ರದಂತೆ ನಾನಾಪತ್ತೊ ನೃತಿಯಿಂ ನರರಂತೆ ಪಯ | ನೃತಿಯಿಂ ಮೆಳೆದಿರ್ಪ ವಟಿಕುಜಕ್ಕೆಯಂದರಿ |