ಪುಟ:ಅಭಿನವದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ ಸಂಪುಟ ೧.djvu/೫೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


*ಾವ್ಯಕಲಾನಿಧಿ [ಆಕಾಸಂ ಅದಂ ಕಂಡು ಮಳಗಳನೊತ್ತುಗಳೆ ಮುರನನೇ ಕೆಲಂಬಿಡದಿತ್ಯ ಜಾಏ ಬಂ ! ದೊಳಪಗದಿರೆ ಬಿಡ ಪಿಡಿದ ನಾಗ್ಗಳನಟ್ಟಿ ಯಿತ್ತಲಿತ್ತ ಪೋ | ಹೈಲೆಲೆಲೆ ತೋಪಕಟ್ಟ ಕಡೆ ಪೋ ಬಲೆಗೆನಿದೆ ಸೊಹೆನಿಪ್ಪ ತ | ತೃಳಕಳವು ಬೇಡವಡೆ ಬೊಬ್ಬಿದಾಡಿದುದಂದು ಬೇಂಟೆಯಂ | ೧೧8 ಪುಲಿವಲೆ ಕೊಂಬು ಕಣ್ಣ ಮಿಡಿಗಣ್ಣಿ ತೊವಲೆ ಸಿಕ್ಕುದಕ್ಕು ಸೆ | ರ್ಹೊಲವಲೆ ಸಂದ ಹಾಸುವಲೆ ನೀರ್ವಲೆ ಮೇಲೆ ಸೊರ್ಕುಮದ್ದು ಸೇ। ರ್ಬಲೆ ಬಿಡುವಾರುಗೋಡುವಿಯೆಂಬಿನಿತಂ ಪೊಯೆಗೆ & ಕಾನನ || ಸ್ಟಲದೊಳಗಲ್ಲು ತೋಹುವಿಡಿದೊಡ್ಡಿದರೆಯ್ದೆ ಪ೪೦ದನಾಯಕರ | ೧೧೫ ಆಸಮಯದೊಳೆ ಮುಸುಕಂದನನೆಕ್ಕಿ, ಬೇರ್ಗಳನಿತಂ ತಿಂದುಗ ದಾಹಂ ಮಿಗತೆ | ವೃಸ್ತಾಂಬುದ್ಧನವಾದ ಸೆರ್ಗೆಟಿಗಳೆಳೆ ಕಾಯ್ದಲ್ಲಿ ನ ಎಂ ನಾಳಂ | ಹಸ್ತಾಲಂಬಿತವಾದುವಂ ಬಿಡುಬಿಡೆಂದಾರ್ದಿದ್ರ ಬೇಡರ್ಕಳಂ | ಹಸ್ತಿನ್ಯಾಸದೊಳೆಕ್ಕಕ್ಕಿ ಕತಪಿತ್ತಂದೊಂದೆ ನಿಂಬೆಕ್ಕಲಂ | ೧೧೬ ಅದಂ ಕಂಡು, - ಜವದಿಂ ಬೆಂಗೊಟ್ಟು ಪೋಪೆಕ್ಕಲನನಳವಿಯೊಳೆಕಂಡು ತಾಜಹಂಸಂ। ಆವಲಂಬಿಂಧೆಟ್ರೋ ಡಂತುರ್ಬಿನ ನಡುಗಣೆಯೋಳಿ ಮೂಡೆ ನಾಲಾಡೆಯಾ ದಂ | ತೆವೊಲಾಬೇಡರ್ಕಳಂ ನೀಚ್ಚುಗಿಬಗಿಯ ನೃಪಂ ಕೊ೦ದಪಂ ಪಂದಿಯಿ೦ | ರು ವನಂ ಭೋಳೆಂಬಿನಂ ಬೊಬ್ಬಿರಿದು ಕೆಡ ಪ್ರತಿದಿತ್ತು ಭಿಪ್ರತಾನಂ || ೧೧೬ ಅದಲ್ಲದೆಯುಂ - ಬೆಳಯಿಂದಂ ಸೇ.ವಟ್ಟು ಮೆಯ್ದು ಗದು ಕೆಂಗಣ್ಣಿಕ್ಕಿ ಕಂಡಾಳ ಳಂ ನೆಲನಂ ಗರ್ಜಿಸಿ ಪೊಲ್ಕು ಬಾಯ್ಕೆ ಆದು ಪ್ರರ್ಬಿಕ್ಯುತ್ ವಾಲಾಗ್ರನುಂ | ಮುಳಸಿಂ ದಾಡೆಗಳಿಂದೆ ಕರ್ಚಿ ಸೆಳೆಯುತ್ತು ಪ್ರೊಸದಿಂ ಏಾಯ್ಕ ಸೆ | ರ್ಬುಲಿಯಂ ದಂಡೆಯೊಳಾಂತು ನೂಂಕಿ ತಿವಿದಂ ವಿಕ್ರಾಂತಕಂಠೀರನಂ |