ಪುಟ:ಅಭಿನವದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ ಸಂಪುಟ ೧.djvu/೭೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಆಭಿನವ ಚಕಕುಮಾರಚರಿತ - ೬೧ ೩೦

  • ತರುಲತೆಗಳಖಗ್ರಪ್ಪ | ಪರೋಪಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲುದಂ ಕಂಡು ನರಕ | ಪರಹಿತನುನೆಸಗದಿರ್ದೊಡೆ | ಮರದಿಂದತಿಕಸ್ಮರಿ ಧರಣನೇ ತಳದೊಳೆ |

ಪಾತಾಳಲೋಕವಿಜಯಂ | ಮಾತಂಗಕನಿಪ್ರಸಿದ್ದಿಯಾಯೆರಡುಂ ಮ || ೩ ತಿಸಕಲಾವನೀತಿ | ಖ್ಯಾತಿಯೆನುತ್ತ ನನಿಪಾತನಯಂ ನಲಿವಂ ಅನ್ನೆಗಂ ಪದೆವಿಂದಂಬರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳಲೆಂತು ಕೈದಿಂ ಕಚ್ಚಳಂ || ಪುದಿದೆಪ್ಪಿರ್ದ ಆರಂಡ.ತಂ ತೆಗೆದು ತನ್ನು ತ್ಸಾಹದಿಂ ಮುಟ್ಠುಳಂ | ಮುದದಿಂದಂ ತೆಗೆಯುತ್ತು ವಿರ್ಪ ಪದದೊಳೆ ಕೈ ತಪ್ಪಿ ಬಿಟ್ಟಿ೦ಜನಂ || ಕೆದಂಬಿನಮುರ್ಬಿ ಮುರ್ಬು ಪರಿವತಂ ದಿಶಾಭಿತ್ತಿಯೊಳೆ | ೩೩ ಅಂತು ಸರ್ಬಿದ ಕಪಿಲೆಯೊಳೆ ಸೋದರರಂ ವಂಚಿಸಿ ಸ | ತೊsದಯದಿಂ ನಿರ್ವಿಚಾರದಿಂ ಪರಚಿತಾ || ಸ್ಥಾದವನೆಸಗಲೆ ನೃಪಸುತ || ನಾದರದಿಂದಾಯುಧಾನ್ಸಿತಂ ಪೂವಿವಟ್ಟಂ | ಅಂತು ಫೋಟವಟ್ಟಾ ಬಾಹ್ನ೧೦ ಸೇ ಮಹಾಗುಹಾದ್ವಾರಕ್ಕೆ ೩೪ ಬಿಂದು ಧಾತ್ರಿತಳ ಪತಿ ಕಡುಸಿಂ ! ರಾತ್ರಿಯೋ೪ಾಬ್ರಾಹ್ಮಣಾ ತಂ ಗುಹೆಯಂ ಫ್ರೆ | ಕ್ಯಾತೇತಾಗ್ನಿ ಯ ಕುಡದ || ಮತ್ರಂಗಳ್ ಅಗಿ ಪುಸ್ತಕಮನೀಕ್ಷಿಸಿದಂ | ೩೫