ಪುಟ:ಅಭಿನವದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ ಸಂಪುಟ ೧.djvu/೮೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೭೦ ಕಾವ್ಯಕಲಾನಿಧಿ [ಆಶ್ವಾಸಂ ಅಂತು ಕುಳ್ಳಿರ್ದು ರಮಣಿಯದಿಂದರ ರುಣಸರೋಜದೊಳೆ ಮೊರೆ ವ ಮಧಕರಗಾನಕ್ಕೆ ಕುಣಿವಂತೆ ಸಚಿವ ಕಳಹಂಸೆಗ೪೦, ಕಲ್ಲಾರಕಿಂಜ ಲ್ಯಪರಾಗದಿಂ ಮಂಜು ಮುಸಗೆ ಸಂಜೆಯಾಯ್ತಂದಂಜ್‌ನ ಚಕ್ರವಾಕಂಗ೪೦, ಬೆಳ್ಳಗಿಟ್ಟು ಅಗಲಂ ತರತರದಿಂ ತೇರಯಿಸುವ ತೆರೆಗಳಿ೦, ಪಥಿಕರಿಕಂ ತಿಯಂ ಪರಿಹರಿಸಲೆ ಕರೆವಂತೆ ರವಂ ಮಿಗುವ ನೀವಕ್ಕಿಗಳ ಕೂಜಿತಂಗ ೪೦, ಹಿಮಶೈಲ ಕರಗಿ ಸರಸಿಯಾದಂತೆಸೆವ ರ್ಪೂಗೊಳದ ರಮಣೀಯತೆ ಯಂ ಮನಂ ದಣಿಯೆ ನೋಞ್ಞಾಗಳೆ ಅತಿಕಾಯಂ ಸಹಸಾಂಕಂ ಮುಕುಳಿತಕರನಿರೇರುಪಂ ತೀವ ಚಿಂತಾ ನೃತಚಿತ್ತಂ ಬದ್ದ ವೇಳೇಜಟಿಲಿನಭಯಂ ಸಂತತಂ ಕುಂಡಲಾಂದೊ | ಆತಕರ್ಣ೦ ದಿವ್ಯತೇಜೋಮಯನಭಿನವರೂಪಂ ಲಸಚ್ಛೆಲಶೃಂಗ | ಸ್ಥಿತನಿರ್ದo ಛಾಯೆ ನಿರೊಳೆ ಪೊಳೆಯಪದೆಪಿನಿಂ ಕಂಡೆನಾಗಳ ನರೇಂದಾ, ಅಂತು ನೀರೊಳೆ ಪೊಳೆದ ನೆವಿಲಂ ಕಂಡು ಪರ್ವತವುಂ ನೋ ದುಂ ಕೃ೦ಗಾಗ್ರದಿಂ ನೆಲಕ್ಕೆ ಮ | ನಂಗುಂದದೆ ಬಿರ್ದು ಜೀವಮಂ ತೊಹುವೆನೆನು | ತಂಗವಿಸಿ ಬೀತಿರ್ದನ | ನಂಗೆಂದಂತೆನೊವ ನಂ ನೃಸತಿಲಕಾ | ಅಂತು ಬೀಟಾ ತನಂ ನಾಂ ಕೆಯೊಳಾಂಪ್ರದುಂ ಏಕಲೆ ತಂದೆಯಾಂತೆ ಗತಭಾಗ್ಯನನೂರ್ಜಿತಾಪಕರ್ವುನಂ | ಭೀಕರಜೀವವಂಚಕನನುಗ್ರನನಿಫ್ಟ್ಸುಹೃದ್ರಿಯೋಗಿಯಂ | ಆಕಿಕಬಾಹೃನಂ ಬಗೆಯೆ ಕಲ್ಲೆರ್ದೆಯನಂ ಮಿಗೆ ಆತ್ಮಚಿತ್ತನಂ | ಶೋಕಶರೀರನಂ ಸುಖವಿದೂರನನುಷ್ಯಟದುಃಖತರನಂ | ಭಾವಿಸಿ ಚಿನ್ತಾನಳ ನಿಂ || ಬೇವುದಯಿಂ ಪ್ರಿಯ ರ ಸಂಗದಿಂದಗಲ್ಲು ಕರಂ | ನೋವುದರಿಂದಡವಿಗಳೆಳೆ | ಸುವುದೆ ಲೇಸಲ್ ನೀತಿವಂತರ ಮತದಿಂ ! ೩೭. ೩.