ಪುಟ:ಕಥಾಸಂಗ್ರಹ ಸಂಪುಟ ೨.djvu/೯೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಆಂಜನೇಯನು ಸೀತೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಲಂಕಾಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಸುಟ್ಟು ದು 85 ಮೃದಂಗ ಡಂಕ ನಗಾರಿ ರಣಮೌರಿ ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ವಾದ್ಯಗಳು ಭೋರ್ಗರೆಯು ತಿದ್ದುವು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಧರ್ವರು ದಿವ್ಯಾಸ್ತರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಮುತ್ತಿನ ದಿಂಬುಗಳನ್ನು ಒರಗಿಕೊಂಡು ವೀಣೆ ತಂಬೂರಿ ಸಾರಂಗ ಇವು ಮೊದಲಾದ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುತ್ತಾ ಗಾನಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಡ ನಡು ಬಳುಕುತ್ತಿರಲು ಹುಬ್ಬುಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸುತ್ತಾ ಝರ್ತಾರಿಯ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಟ್ಟು ರತ್ತ ಕಟಕಾದ್ಯ ನೇಕಾಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ವಾರವಿಲಾಸಿನೀ ಜನರು ನರ್ತಿಸು ತಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮನೇ ಬಡಗಿಯು, ಕುಬೇರನೇ ಬೊಕ್ಕಸದವನು. ಬೃಹಸ್ಪತಿಯ ಜೋಯಿಸನು. ಇಂದ್ರಾದಿದೇವತೆಗಳೇ ಸೇವಕರು, ಮತ್ತು ಅಗಿಲು ಚಂದನ ಪುಣಗು ಕಸ್ತೂರಿ ಇವು ಮೊದಲಾದ ಪರಿಮಳದ್ರವ್ಯಗಳು ಮಘಮ ಘಿಸುತ್ತಿ ರುವುವು. ಆಂಜನೇಯನು ಇಂಥ ಸಭಾಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಂತಃ ಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಅದರ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಕರಡಿ ಸಿವಂಗಿ ಸಿಂಗಗಳೇ ಮೊದ ಲಾದ ಕ್ರೂರಮೃಗಗಳ ಮುಖಗಳಂತೆ ಮುಖಗಳುಳ್ಳ ಅನೇಕ ರಾಕ್ಷಸರು ವಿವಿಧಾ ಯುಧಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕಾದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸಾಲುಮಂಚಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊಳೆಹೊಳೆವ ಕಿರುದಾಡೆಗಳಿಂದಲೂ ಥಳಥಳಿಸುವ ದೀರ್ಘ ನಯನಗಳಿಂದಲೂ ನಿಡುದೋಳುಗಳಿಂದಲೂ ಒಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದರು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಯಲ್ಲಿ ನಿಶಿತವಾದ ಕೋರೆಹಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಹುರಿಯಾದ ಹುಬ್ಬುಗಳಿಂದಲೂ ಕೂರ ವಾದ ಶರೀರಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದಲೂ ಅತಿ ಭಯಂಕರಾಕಾರಿಣಿಯರಾದ ರಾಕ್ಷಸಸ್ತ್ರೀಯರು ಮಲಗಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂಥ ಹೆಂಗಸರ ಗುಂಪಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯಾತಿಶಯ ದಿಂದ ರಂಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಂಡೋದರಿಯೊಡನೆ ಸೀರ್ದು೦ಬಿದ ಮೇಘ ಕಾಂತಿಯಂತೆ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿರುವ ಶರೀರಕಾಂತಿಯಿಂದಲೂ ನಗೆಮೊಗದಿಂದಲೂ ಥಳಥಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಕುಂಡಲಗಳಿಂದಲೂ ಭೂರಿಭುಜದಂಡಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ರಾಕ್ಷಸಾಧಿಪನಾದ ರಾವಣನು ಮಲಗಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಆಗ ಆಂಜನೇಯನು-ಹೊಳೆಹೊಳೆವ ಕಮ ಲನೇತ್ರಗಳಿಂದಲೂ ಸಂಪಿಗೆ ಹೂವಿನಂತಿರುವ ಮಗಿನಿಂದಲೂ ಹವಳದಂತೆ ಕೆಂಪಾಗಿ ರುವ ತುಟಿಗಳಿಂದಲೂ ಮುತ್ತುಗಳಂತಿರುವ ಹಲ್ಲುಗಳಿಂದಲೂ ಸಿಂಹದ ನಡುವಿನಂತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ನಡುವಿನಿಂದಲೂ ಆಮೆಯ ಹಾಗಿರುವ ಪಾದಗಳಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತ ಮುತ್ತಿನ ಸೆರಗುಳ್ಳ ಝರ್ತಾರಿಯ ಸೀರೆಯನ್ನುಟ್ಟು ನೀರಾಜಿಯ ಕುಪ್ಪಸವನ್ನು ತೊಟ್ಟು ಕೊಂಡು ನೋಡುವವರಿಗೆ ರತೀದೇವಿಯೋ ಎಂಬ ಭ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತ ನಿದ್ರಿ ಸುತ್ತಿರುವ ಮಂಡೋದರಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇವಳೇ ಸೀತೆಯೆಂದು ಸಂಶಯ ಪಟ್ಟು ಕಳವಳಿಸಿ ತಾಪಗೊಂಡು ನಿಜಾ೦ಶವನ್ನು ತಿಳಿಯಲಾರದೆ ಒಂದು ಗಳಿಗೆಯ ಪರ್ಯ೦ತರವೂ ಸಬ್ಬನಾಗಿದ್ದು ಆ ಮೇಲೆ ಕೋಪವುಳ್ಳವನಾದರೂ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಂದು ಕೊಂಡು ನನ್ನೊಡೆಯನು ಹೇಳಿದ ಕೆಲವು ಗುರುತುಗಳು ಈ ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಅಡಕವಾಗಿವೆ. ಏನು ಮಾಡಲಿ ? ಎಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತ ಸಮಾ ಧಾನವನ್ನು ತಂದು ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಅಣು